Mötestider i miljö- och klimatnämnden

Vill du veta vilka ärenden som ska tas upp på nästa sammanträde eller vad miljö- och klimatnämnden har beslutat?

Miljö- och klimatnämndens sammanträden är tills vidare inte öppna för allmänheten.

Prenumerera på nämndhandlingar

Under Nämndhandlingar hittar du föredragningslistor och protokoll. Där kan du också prenumerera på nämndens handlingar.

Datum för nämndsammanträden 2023

Sammanträdena är på tisdagar och börjar vanligtvis klockan 14.30

17 januari
7 februari
21 mars
25 april
23 maj
20 juni
29 augusti
19 september
17 oktober
21 november
19 december