Mötestider i miljö- och klimatnämnden

Vill du veta vilka ärenden som ska tas upp på nästa sammanträde eller vad miljö- och klimatnämnden har beslutat?

Miljö- och klimatnämndens sammanträden är tills vidare inte öppna för allmänheten.

Prenumerera på nämndhandlingar

Under Nämndhandlingar hittar du föredragningslistor och protokoll. Där kan du också prenumerera på nämndens handlingar.

Datum för nämndsammanträden 2022

Sammanträdena är på tisdagar och börjar vanligtvis klockan 14.30

25 januari
8 februari
22 mars
19 april
24 maj
21 juni
30 augusti
20 september
18 oktober
22 november
20 december