Miljö- och klimatnämnden

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i miljö- och klimatnämnden

Nämndens uppdrag

Miljö- och klimatnämnden kontrollerar att lagar som rör miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel följs. Nämnden har också uppdraget att driva och samordna Göteborgs Stads arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.

Mötestider

Vill du veta vilka ärenden som ska tas upp på nästa sammanträde eller vad miljö- och klimatnämnden har beslutat?

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter miljö- och klimatnämndens handlingar och protokoll.