Organisation och ledning i miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har drygt 260 anställda och är organiserad i tre olika verksamhetsavdelningar och fyra stödavdelningar. I förvaltningsledningen ingår direktören och samtliga avdelningschefer.

Direktör

Anna Ledin
Telefon: 031-368 37 01
E-post: anna.ledin@miljo.goteborg.se

Livsmedelskontroll och tillstånd

Avdelningschef: Angelica Winter
Telefon: 031-031-368 38 33
E-post: angelica.winter@miljo.goteborg.se

Miljötillsyn

  • Hälsoskydd
  • Miljöskydd
  • Mark- och vattenskydd

Avdelningschef: Peter Berntsson
Telefon: 031-368 39 43
E-post: peter.berntsson@miljo.goteborg.se

Stadsmiljö

  • Driva och samordna ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, bland annat genom Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
  • Miljöövervakning – luft, buller och ekologisk övervakning
  • Energi- och klimatrådgivning

Avdelningschef: Marcus Jahnke
Telefon: 031-368 38 20
E-post: marcus.jahnke@miljo.goteborg.se

Ekonomi, inköp, planering och uppföljning, utveckling

Avdelningschef: Björn Nordtorp Lillieström
Telefon: 031-368 39 90
E-post: bjorn.nordtorp.lilliestrom@miljo.goteborg.se

HR och verksamhetsservice

Avdelningschef: Veronica Andersson
Telefon: 031-36 837 34
E-post: veronica.andersson@miljo.goteborg.se

IT och kommunikation

Avdelningschef: Jeanette Sandén
Telefon: 031-368 39 00
E-post: jeanette.sanden@miljo.goteborg.se

Ärende- och informationshantering

Avdelningschef: Aili Giselsson
Telefon: 031-368 38 01
E-post: aili.giselsson@miljo.goteborg.se

Från sundhetsnämnd till miljöförvaltning

Göteborgs hälsovårdsfrågor behandlades en gång i tiden av de så kallade magistraten. 1831, när koleran härjade, upprättades den första "sundhetsnämnden". Den upplöstes 1836 och en ny nämnd utsågs 1847 då koleran åter börjat breda ut sig över Europa. 1853-1858 var ytterligare en sundhetsnämnd verksam. Redan ett par decennier tidigare hade sockennämnder inrättats på landsbygden. 1858 bildades Göteborgs sundhetsnämnd. Ett stort fokus var under mycket lång tid på hälsofrågor och hygien. År 1875 inrättades hälsovårdsnämnden, som blev den egentliga föregångaren till dagens nämnd.

Så här har verksamheten kallats fram till idag:

Göteborgs sundhetsnämnd 1858 - 1874
Hälsovårdsnämnden 1875 - 1 juli 1983
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1juli  1983 - 31 december 1993
Miljönämnden 1 januari 1994 – 31 december 2010
Miljö- och klimatnämnden 1 januari 2011 -