Rapporter, luft, faktablad, kartor, blanketter

Miljöförvaltningens karta

Miljöförvaltningen har en publik och öppen karta. Där kan du se trafikbuller, luftkvalitet, mätstationer för luft samt värmepumpar.