Jobba på miljöförvaltningen

Tillsammans med runt 240 miljöutredare, livsmedels- och miljöinspektörer, registratorer, jurister och andra kollegor på miljöförvaltningen kan du vara med och skapa en hållbar stad och arbetsplats. Här berättar några medarbetare om sitt arbete, sina drivkrafter och hur det är att jobba här.

När vi söker nya medarbetare annonserar vi alltid under Lediga jobb här på webbplatsen.


Olga Jakobsson, till höger, med kollegan Liselott Lönn på avdelningen för livsmedelskontroll. Foto: Ulrik Fallström

Med utveckling i fokus för bra livsmedelshantering

Från charkuterifabriken i Moskva till livsmedelskontrollen i Göteborg. Drivkraften i jobbet är densamma, oavsett var Olga Jakobsson befinner sig, nämligen:

  • Att göteborgaren har tillgång till livsmedel som behandlats korrekt och är av bra kvalitet.
  • Att verksamhetsutövare förstår vad som krävs av dem och att de är motiverade att leva upp till det.
  • Utveckling, både den egna, kollegornas och verksamhetens.

Olga utbildade sig till civilingenjör inom livsmedelsbranschen i Moskva och jobbade sedan bland annat på en charkuterifabrik i samma stad. När kärleken tog henne till Sverige och Göteborg ville hon dra nytta av det hon kunde och tog sikte på ett jobb som livsmedelsinspektör.

– På Folkuniversitetet fick vi i uppdrag att göra en intervju med en person som hade det yrke vi ville jobba med i framtiden. Då ringde jag miljöförvaltningen och fick träffa en livsmedelsinspektör - som nu varit en av mina kollegor i nästan tio år!

Under ett år jobbade Olga som servicekoordinator och tog, tillsammans med ett par kollegor, hand om alla inkommande klagomål, synpunkter, frågor och anmälningar om misstänkt matförgiftning. Tanken med att ha några livsmedelsinspektörer som jobbar specifikt med det är både att förvaltningen ska bli snabbare på att ta hand om det och att övriga livsmedelsinspektörer ska kunna fokusera på den planerade kontrollen.

På senare tid är det i stället MI, Motiverande samtal, som står i fokus. Olga är ambassadör för arbetet och ska därmed stötta sina kollegor i att använda det nya verktyget.

– Motiverande samtal är ett verktyg för att i samtal stötta motparten i att hitta sin motivation att genomföra en förändring. Om vi kommunicerar vi på rätt sätt med verksamhetsutövarna är det lättare för alla parter att vara nöjda i slutändan.

– Det är väldigt kul att byta och testa nytt hela tiden. Det speglar min personlighet att det händer saker. Jag uppskattar variation och valmöjligheter i arbetet väldigt mycket!    

Olga Jakobsson 
Yrke: Livsmedelsinspektör
Fråga du brinner för på jobbet? 
Utveckling av både mig själv och verksamheten. Jakob Bondesson i Göteborgs hamn, där han besöker fartyg och kontrollerar så att de har de certifikat de behöver. Foto: Ulrik Fallström

"Vi kan göra skillnad för människors hälsa"

Praktik, sommarjobb, exjobb – och sedan direkt till en tillsvidareanställning. Jakob Bondesson började arbeta som miljöinspektör på miljöförvaltningen redan under sin utbildning, och har sedan stannat kvar.

– Jag läste en tvåårig påbyggnadsutbildning i miljö- och hälsoskydd på Göteborgs universitet, just med sikte på att jobba som livsmedelsinspektör eller miljöinspektör. Den utbildningen har funnits länge och det är många här som har gått den.

Gav utbildningen en bra grund för jobbet här?
– Absolut, det var mycket studiebesök på verksamheter, hur man ska tänka i olika situationer och mycket miljöinspektörsrelevant.

På relativt kort tid har Jakob hunnit arbeta med flera olika frågor. Allt från avloppsanläggningar till bullerutredningar, evenemang, klagomål på fastighetsägare och saneringsintyg för fartyg står redan på meritlistan. Det är möjligheten att göra skillnad för människor som driver honom.

– Jag jobbar mycket med människors hälsa och vi kan göra skillnad i många fall, och vi kan se skillnad på en veckas sikt, säger han och fortsätter:

– Vi får till exempel in klagomål på fastighetsägare, det kan handla om mögel, dålig ventilation, buller eller lukt. De som vänder sig till oss har inte fått gehör hos sin fastighetsägare, då kan vi sätta lite press. Sedan följer vi alltid upp innan vi avslutar ett klagomålsärende och kollar med den klagande om det har blivit någon skillnad.

Även framöver ser han stora utvecklingsmöjligheter, bland annat genom att utveckla samarbetet på avdelningen.

– I en del ärenden arbetar jag tillsammans med kollegor som jobbar med andra frågor. Och det är något vi ska ta tillvara på. Det finns mycket kunskap och kompetens att dela med sig av och frågor att samarbeta kring, till exempel att söka fram en viss info i förvaltningens GIS, geografiska informationssystem, eller att med olika ingångar jobba med klagomålsärenden på till exempel kolgrillar och vedrök.

Just sammanhållningen och stämningen på avdelningen tycker han har blivit klart bättre sedan han började på förvaltningen, något han tror beror på att arbetsbelastningen har minskat tack vare en satsning på rekrytering som gjordes.

– Men också att vi har hittat en del nya arbetssätt. Klagomålen på fastighetsägare har vi till exempel börjat arbeta med på ett nytt sätt, och det har närmast revolutionerat det arbetet.

Jakob Bondesson
Yrke: Miljöinspektör
Fråga du brinner för på jobbet?
Att göra skillnad i människors liv med hjälp av den lagstiftning som finns.
Mathilda Edlund presenterar arbetet med Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram. Foto: Ulrik Fallström

"Arbetet ska öka takten på att ställa om till en hållbar stad"

Mathilda Edlund trivs när hon får vara spindeln i nätet, hålla ihop arbetet och driva det framåt. En del av  den framåtdrivande kraften har hon lagt på att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad.

– Det absolut viktigaste var att få fram ett program som samlar alla förvaltningar och bolag till att arbeta för gemensamma miljömål. Målen och arbetet ska öka takten till att ställa om till en ekologiskt hållbar stad för naturen, klimatet och människan, säger hon.

– Att vara projektledare för det arbetet handlade bland annat om att få alla experter med på tåget, för att tänka klokt tillsammans och se till så att strukturen för programmet gör att vi når våra högt uppsatta mål. Det handlade förstås också om att formulera mål och strategier som på både kort och lång sikt ger en bättre miljö i Göteborg och en minskad miljöpåverkan från stadens verksamheter. Förhoppningsvis får vi med hela Göteborgssamhället på omställningen.

– Vi vet vad utmaningarna är och vi vet vad vi behöver jobba med. Nu ligger fokus på styrningen, vi behöver jobba på rätt sätt och samlas kring hur själva genomförandet av åtgärder ska öka. För att komma åt det har vi träffat befintliga och nyskapade nätverk i staden, kontaktpersoner, experter, specialister och ansvariga i staden för att bolla mål, innehåll, indikatorer och annat, säger Mathilda.

Det var många på miljöförvaltningen och framför allt på avdelningen för stadsmiljö, där Mathilda jobbar, som var involverade.

– Jag tycker att vi har en hjärtlig stämning med högt i tak, alltså att det finns utrymme att uttrycka förbättringar, önskemål, funderingar och kritik.

Uppdrag som kräver nytänkande, flexibilitet och kreativitet är något Mathilda uppskattar.

– Ja, jag gillar att fundera över hur saker och ting kan utvecklas. Ibland finns en tidspress som innebär att jag måste vara lite pragmatisk – "det här är förutsättningarna just nu, då får vi anpassa oss". Jag måste hela tiden sammanfatta var vi står och i förhand veta vad vi behöver lösa, vara både här och nu, men också lite i framtiden.

Mathilda Edlund
Yrke: Miljöutredare
Fråga du brinner för på jobbet? 
Att leda och driva på arbete som leder till utveckling, förbättring och mot en hållbar stad.