Foto: Ulrik Fallström

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningens uppdrag är att verka för att göteborgarna ska ha en god livsmiljö och för att Göteborgssamhällets negativa påverkan på hälsa och miljö ska vara så liten som möjligt.

Jobba hos oss

Tillsammans med runt 240 miljöutredare, livsmedels- och miljöinspektörer, registratorer, jurister och andra kollegor på miljöförvaltningen kan du vara med och skapa en hållbar stad och arbetsplats. Här berättar några medarbetare om sitt arbete, sina drivkrafter och hur det är att jobba här.

Så behandlar vi personuppgifter

Miljöförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Miljöförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen.

Aktuellt

 • Förändringar i avgiftssystemet för livsmedelskontroll under 2022 och 2023

  Publicerad 30 december 2021
  Förändringarna innebär att du som livsmedelsföretagare kommer att betala efter varje kontroll, istället för att som hittills betala en årlig schablonavgift i förväg.
 • Bättre luftkvalitet med din hjälp

  Publicerad 13 september 2021
  Brukar du vistas i eller passera igenom Kungsparken? Då kan du delta i en pågående undersökning för att förbättra luftkvaliteten i staden. I samarbetsprojektet Hållbara Smarta Parker används stadens olika grönytor som testbäddar. Vill du hjälpa till genom att svara på några frågor eller vill du kanske få låna en sensor för att själv mäta luftkvaliteten när du rör dig i staden och i Kungsparken?
 • Lagen hindrar inte mat i egen låda

  Publicerad 21 september 2018
  Har du fått ett nej när du vill ta med maten du köpt i din egen flergångslåda? Vad säger egentligen lagen - kan man begära att få med mat i egen låda eller ej?