Lokalförvaltningen underhåller fastigheter

Underhåll

Våra fastigheter behöver underhållas för att: 

  • vi ska kunna erbjuda en så bra inne- och utemiljö som möjligt för våra kunder 
  • för att behålla god funktion på såväl fastighetens in- som utsida
  • bevara värdet på våra fastigheter.

Målning och fönsterbyte är exempel på underhållsåtgärder.

Underhållet planeras i förväg och utförs av lokalförvaltningens medarbetare eller av entreprenörer. Vi försöker planera arbetet så att det stör kundens verksamhet så lite som möjligt. Vi kommunicerar alltid med kunden om vilket underhåll som planeras.

Tillsyn och skötsel

Den dagliga fastighetsförvaltningen innebär dels markskötsel i form av gräsklippning, snöskottning och halkbekämpning, dels att vi regelbundet förebygger och åtgärdar mindre fel i fastigheterna. Arbetet utförs av både egen personal och entreprenörer.

Vem ansvarar för vad?

Lokalförvaltningen har tillsammans med kundrepresentanter kommit överens om en ansvarsfördelning för fastighetsförvaltningen. Denna ansvarsfördelning reglerar såväl underhåll som drift. En aktuell version av ansvarsfördelningen finns i den så kallade krysslistan.