Om lokalförvaltningen

Lokalförvaltningen bygger

Lokalförvaltningen bygger, anpassar, förvaltar eller hyr in lokaler för undervisning, barn- och äldreomsorg och boenden med särskild service.

Kontakta oss

Så här kontaktar du lokalförvaltningen.

Forsknings- och utvecklingsarbete

Vi på lokalförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla våra fastigheter och vår service. Tillsammans med kunder och externa aktörer arbetar vi med forsknings- och utvecklingsprojekt inom flera olika områden.

Lokalförvaltningens olika fastigheter

Lokalförvaltningen förvaltar omkring 1 500 anläggningar med en sammanlagd yta om 2,2 miljoner kvadratmeter. Den allra största delen av beståndet utgörs av skolor, förskolor och boenden för dig som är äldre eller i behov av särskilt stöd.