Mötestider i lokalnämnden

Lokalnämndens möten startar klockan 13.15. Nämndmötena är inte öppna för allmänheten

Mötesdagar 2022

Torsdag 10 februari

Onsdag 23 mars

Torsdag 21 april

Onsdag 18 maj

Onsdag 15 juni

Torsdag 22 september

Torsdag 20 oktober

Onsdag 23 november

Torsdag 15 december

Prenumerera på nämndhandlingar

Vill du veta vilka ärenden som ska tas upp på nästa sammanträde eller vad lokalnämnden har beslutat? Under Handlingar och protokoll från lokalnämndens möten  hittar du föredragningslistor och protokoll. Där kan du också prenumerera på nämndens handlingar.