Lokalnämnden

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i lokalnämnden

Nämndens uppdrag

Lokalnämndens uppdrag är att säkerställa god fastighetsförvaltning, tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för stadens verksamheter och ge god service till de som använder lokalerna.

Mötestider

Lokalnämndens möten startar klockan 13.15. Nämndmötena är inte öppna för allmänheten

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter lokalnämndens handlingar och protokoll.