1 % konst

Enprocentregeln betyder att en procent av investeringen för större om- och nybyggnadsprojekt går till offentlig konst. Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum.


Konstverk av Emma Löfström på Glöstorpsskolan. Foto: Hannah Björk, lokalförvaltningen

Idén om enprocentregeln formulerades redan på 1930−talet och idag används den av drygt 40 procent av landets kommuner.

I Göteborgs Stad antogs regeln 2013 och omfattar alla stadens byggande förvaltningar och helägda bolag, men lokalförvaltningen har en betydligt längre tradition att genomföra gestaltningsuppdrag.

För nuvarande när det byggs mycket färdigställer lokalförvaltningen årligen 20 – 30 konstprojekt.
För mer information om enprocentregeln och övrig offentlig konst i Göteborgs Stad, se Göteborg konst https://goteborgkonst.se/