Så är det att jobba på lokalförvaltningen

När vi bygger, förvaltar och utvecklar lokaler för göteborgarna skapar vi miljöer där livet får ta plats. Det innebär att våra drygt 500 medarbetare arbetar för att våra hyresgäster i skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden och boenden med särskild service ska få en bra vardag, oavsett hur livet ser ut. På den här sidan berättar några av våra medarbetare om vad de gör och varför de har valt lokalförvaltningen som en stor del av sin vardag.

När vi söker nya medarbetare annonserar vi alltid under Lediga jobb här på webbplatsen.

 

 

Ninas raketkarriär på lokalförvaltningen

Fem skolor växer fram under Nina Baldursdottirs ledning. Hon är en av många på lokalförvaltningen som skapar miljöer där livet får ta plats.

Nina Baldursdottir jobbar som byggprojektledare på lokalförvaltningen i Göteborgs Stad. Men för bara några år sedan pluggade hon masterprogrammet Design and Construction Project Management, DCPM, på Chalmers. Då hade hon redan tre års studier på Islands universitet, motsvarande väg och vatten, i bagaget.
- Jag har fått en otrolig chans att växa. Att komma som helt nyutexad till att ha fem skolprojekt på egen hand – det är en jättebra utveckling.

Hur har det blivit så?
- Det är ganska logiskt trots att det gått fort. Jag började på lokalförvaltningen som biträdande projektledare med två bra handledare som gjorde att jag utvecklades mycket. Min första tid ägnade jag åt mindre ombyggnadsprojekt som växte och växte till större skolprojekt.

Vad driver dig i ditt arbete?
- Både de mindre delmålen och det stora målet i ett projekt – att lösa mindre men kluriga problem och att leverera en slutprodukt som kommer att användas av många och att göra det bra - är väldigt stora drivkrafter.

Varför jobbar du på lokalförvaltningen?
- Vi jobbar med byggnader där det finns så många olika ytor och användningsområden som skolor med klassrum, storkök stora som restauranger, möjligheter till övernattning, eller lägenheter för äldre och personer i behov av särskilt stöd. Alla dessa är komplexa byggnader med många parametrar som kräver mycket planering.

Vad är roligast med ditt jobb?

- Att få skapa så många olika miljöer i samma byggnad. Det är olika ytor på samma ställe som gör olika nytta. Jag är inte inne i byggtekniska frågor, utan ser mer till att byggprocessen håller ihop, fångar upp idéer och följer upp och ser till att det blir som planerat. Mitt jobb handlar inte bara om huset, utan om människorna som bygger den för människorna som ska vara verksamma i byggnaden.

 

Maria vill ge barn och äldre bra utemiljöer

Som specialist på utemiljöer, planerar Maria Welin förskole- och skolgårdar med plats för lek och lärande. - I en naturlig miljö blir leken mer jämlik.

När en byggnad precis är färdigbyggd, är den som bäst. Sedan börjar dess slitage i takt med att den åldras. Men dess utemiljö blir bara bättre med åren, och kan planeras för att förändras med årstiderna och till och med vilken tid på dygnet som ytorna ska användas.
- Det är viktigt att solsäkra gårdar för att se till att skydda små stillasittande barn i sandlåda med växtlighet eller byggda solskydd under tiden de sitter där. Men en skolgård ska inte placeras helt i skugga av ett högre hus.

Maria Welin jobbar som specialist inom utemiljö på lokalförvaltningen. Hon planerar för utemiljöer på förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och boenden med särskilt service, BMSS.
- Jag är stöd för våra projektledare och konsulter i nybyggnadsprojekt så att vi får utemiljöer som gör att de som ska vistas där mår bra och som funkar att förvalta och sköta.

Fler än människor vinner på fler grönytor.
- De är viktiga för pollinering och andra ekosystemtjänster, dagvattenhantering och som bullerdämpare. Det är viktigt att göra våra förskole- och skolgårdar tillräckligt stora. Helst skulle jag vilja bygga skogar för barnen att leka i så att de kan klättra i träd istället för i klätterställningar. På så sätt blir leken mer jämlik och balanssinnet och andra färdigheter utvecklas bättre i en naturlig miljö än en byggd miljö, menar Maria Welin.

Maria gick från att jobba som konsult till att börja på lokalförvaltningen hösten 2015. Hon trivs med att vara på beställarsidan och ha möjligheten att kunna påverka på ett tydligare sätt.
- Utemiljön är jätteviktig för alla. Äldre mår bra av att komma ut och många barn har ingen trädgård hemma. Det är viktigt för dem att få leka på skolan och att den erbjuder utemiljö som lika gärna kan användas som lärmiljö. Det är fantastiskt när pedagogiken får flytta utomhus.

Ett hållbart arbetsliv

Det är inte bara våra kunders och göteborgarnas liv som ska få ta plats i de miljöer som vi skapar. För oss är det också viktigt med en arbetsmiljö där våra medarbetare får ihop sin vardag. Vi på lokalförvaltningen arbetar för ett hållbart arbetsliv. Med det menar vi att du ska kunna kombinera ett spännande och givande yrkesliv med ett hållbart och rikt liv utanför arbetet. Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda.

Våra medarbetare har breda och varierade kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på enheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Lokalförvaltningen i sociala medier

Vill du hålla koll på lediga tjänster och veta mer om vad vi gör? Följ oss gärna på Linkedin