Lokalförvaltningen

Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, hyra in, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Vi är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i skolor, förskolor, kontor och vård- och omsorgsboenden som vi sköter om.

Så behandlar vi personuppgifter

Lokalförvaltningen behöver behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter. All behandling av personuppgifter utgår från syftet med behandlingen. Vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Lokalförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

1 % konst

Enprocentregeln betyder att en procent av investeringen för större om- och nybyggnadsprojekt går till offentlig konst. Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum.