Mötestider i kulturnämnden

Kulturnämnden sammanträder cirka 10 gånger per år. De flesta mötena hålls på Stadsbiblioteket, i konferensvåningen. Sammanträdena är öppna för alla intresserade, som kan ställa frågor till nämndens ledamöter och ersättare under den första halvtimmen.

Kulturnämnden har beslutat om vissa begränsningar för allmänhetens närvaro: 

Allmänheten erbjuds att närvara digitalt vid sammanträdena. Det går bra att lyssna på nämndens diskussioner och beslut under hela sammanträdet.

Under en särskild punkt på föredragningslistan (Frågor till nämnden från allmänheten) går det dessutom bra att ställa frågor. Frågestunden är 30 minuter.

Föranmälan krävs senast tre arbetsdagar före sammanträdet, oavsett om du har en fråga eller önskar lyssna på mötet. Nämndens sammanträdestider ser du här nedan. För att anmäla ditt deltagande samt få tillgång till möteslänk, kontakta sammantrade@kultur.goteborg.se


Alla är välkomna att ta del av den information och de handlingar som är underlag för besluten på sammanträdena. De finns att ladda ner här. Det går också bra att prenumerera på nämndhandlingar. Då får du via din e-post veta vilka frågor som tas upp på nämndens sammanträden.

Kulturnämndens sammanträden under 2022 sker på följande datum:

Torsdag den 10 februari 15.00 (Årsrapport 2021)

Måndag den 21 februari 15.00 (Verksamhetsplan 2022)

Måndag den 21 mars 15.00 (Verksamhetsnomineringar 2023)

Torsdag den 21 april 15.00 (Delårsrapport mars)

Måndag den 23 maj 15.00

Måndag den 20 juni 15.00

Måndag den 29 augusti 15.00  

Måndag den 19 september 15.00 (Delårsrapport augusti)

Måndag den 24 oktober 15.00

Måndag den 28 november 15.00

Måndag den 19 december 15.00 (Budget 2023)