Organisation och ledning i kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen är organiserad i sex avdelningar och har ungefär 800 anställda som i huvudsak arbetar inom bibliotek, museer, kulturhus och andra kulturverksamheter.

Förvaltningsledning

Anna Rosengren, förvaltningsdirektör
Telefon 031-368 32 18
E-post: anna.rosengren@kultur.goteborg.se

Kulturförvaltningen leds av förvaltningsdirektören och i ledningen ingår också avdelningscheferna.

Verksamhetsstöd

Ulf Hörstam, enhetschef för IT och digitalisering
Telefon: 031-368 32 01
E-post: ulf.horstam@kultur.goteborg.se

Jenny Johansson, kommunikationschef
Telefon: 031-368 36 43
E-post: jenny.johansson@kultur.goteborg.se

Tatjana Marin Kartal, avdelningschef HR och kommunikation
Telefon 031-368 32 11
E-post: tatjana.marin.kartal@kultur.goteborg.se

Agnetha Qvart, avdelningschef Ekonomi
Telefon 031-368 36 80
E-post: agnetha.qvart@kultur.goteborg.se

Avdelningar

Kulturförvaltningens övriga verksamhet är indelad i tre avdelningar: Göteborgs bibliotek och kulturhus, Göteborgs museer och Konsthall samt Stab, kultur och samhällsutveckling.

Göteborgs bibliotek och kulturhus

I biblioteken ingår Göteborgs Stads folkbibliotek och två bokbussar.  I  biblioteks ansvarsområde för samtliga bibliotek ingår gemensamt biblioteksdatasystem, ansvaret för bibliotekens media samt vissa konsultativa tjänster.

Till avdelningen hör kulturförvaltningens kulturhus Kulturhuset Bergsjön,  Kulturhuset Frilagret, Frölunda Kulturhus, Kulturhuset Kåken och Blå Stället samt arrangerande verksamheter: Kultursommarjobb, SkolbioInstrumentförrådet, Sommarunderhållningen, Speldags och Medborgarskapsceremonin.

Jonna Ulin, avdelningschef
Telefon: 031-368 32 51
E-post: jonna.ulin@kultur.goteborg.se

Göteborgs museer och konsthall

I kulturförvaltningen finns fyra museer med olika profil och inriktning och en konsthall: Sjöfartsmuseet Akvariet, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum och Göteborgs konstmuseum samt Göteborgs Konsthall. Tillsammans bildar de avdelningen Göteborgs museer och konsthall.

Britta Söderqvist, avdelningschef 
Telefon: 031-368 36 85
E-post: britta.soderqvist@kultur.goteborg.se

Stab, kultur och samhällsutveckling

I avdelningen ingår KulturstödFilmkontoret, Göteborg Konst , Stab, it och digitalisering samt kulturstrategiska enheten.

Sofia Lubian, avdelningschef 
Telefon: 031-368 32 02
E-post:  sofia.lubian@kultur.goteborg.se