Bibliotek och kulturhus

I kulturförvaltningen ingår 25 folkbibliotek, två bokbussar och fyra kulturhus.

Biblioteken arbetar för det demokratiska samhällets utveckling genom att tillgängliggöra kunskap och möjliggöra digital delaktighet. Biblioteken främjar läsning, bland annat genom aktiviteter för både barn och vuxna. På biblioteken erbjuds möjlighet till lärande, kreativitet och ofta eget skapande.

25 folkbibliotek runt om i Göteborg 

Det finns alltid ett bibliotek nära dig i Göteborg, digitalt och i din stadsdel. Du är välkommen till vilket du vill, oavsett var du bor. Det är alltid gratis och öppet för alla.

Biblioteken i Göteborg

Bokbussar

I Göteborgs Stad finns två bokbussar där du kan låna böcker, tidningar, musik, film och tv-spel precis som på ett vanligt bibliotek. Bokbussarna är fyllda med barnböcker och är utformade för att passa barn. Om du vill låna en bok som inte finns på bokbussen, kan du reservera den och hämta den på där. Varje vecka kör bokbussarna till olika bostadsområden och till förskolor. Du hittar bussarnas tidtabell och mer information i länken nedan.

Bokbussarnas tidtabell och mer information

Göteborgs Stads Biblioteksplan

Du kan också läsa mer om hur Göteborgs Stads bibliotek är organiserade i Biblioteksplanen.

Biblioteksplan för Göteborgs Stad

Kulturhus

I kulturhusen samlas olika slags aktiviteter och verksamheter. Det kan till exempel vara musik, skapande, motion och möten av olika slag. Kulturförvaltningens kulturhus är:

Arrangerande verksamheter

Avdelningen Bibliotek och kulturhus ansvarar även för vissa arrangerande verksamheter: