Kulturförvaltningens verksamheter

Kulturförvaltningens verksamheter och institutioner tar en aktiv roll i stadens utveckling och kulturstaden Göteborg. De är också viktiga mötesplatser i staden för både nationella och internationella besökare.

Bibliotek och kulturhus

I kulturförvaltningen ingår 25 folkbibliotek, två bokbussar och fem kulturhus.

Museer och konsthall

Kulturförvaltningen ansvarar för fem verksamheter med olika profil och inriktning: Sjöfartsmuseet Akvariet, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs konstmuseum och Göteborgs Konsthall.