Nämnden för Intraservice

Nämndens uppdrag

Detta är Intraservices uppdrag som det är formulerat i förvaltningens reglemente.

Mötestider

Här kan du se vilka datum Nämnden för Intraservice sammanträder under 2023.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter nämnden för intraservice handlingar och protokoll.

Intraservices diarium

Här kan du söka efter allmänna handlingar och postlista i Intraservices diarium på webben.