Organisation och ledning på Intraservice

Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis HR, utbildning, vård och omsorg samt IT. Utveckling, drift och support ingår som delar i många av Intraservices tjänster. Förvaltningen har idag cirka 700 anställda.

Förvaltningsdirektör
Peter Söderström
Telefon: 031-368 59 85
E-post: peter.soderstrom@intraservice.goteborg.se

Biträdande förvaltningsdirektör
Håkan Sundkvist
Telefon: 031-367 81 66
E-post: hakan.sundkvist@intraservice.goteborg.se

Säkerhetsskyddschef Petra Bengelsdorff
Telefon: 031-367 83 37
E-post: petra.bengelsdorff@intraservice.goteborg.se

Förvaltningscontroller Thomas Lidén
Telefon: 031-368 59 35
E-post: thomas.liden@intraservice.goteborg.se
Stabsfunktioner

Kansliavdelning
Avdelningschef Patrik Skog
Telefon: 031-367 81 06
E-post: patrik.skog@intraservice.goteborg.se

Ekonomiavdelning
Avdelningschef Marie-Louise Strand
Telefon: 031-368 59 03
E-post: marie-louise.strand@intraservice.goteborg.se

HR-avdelning
Avdelningschef Charlotta Öh Brorsson
Telefon: 031-367 83 50
E-post: charlotta.oh.brorsson@intraservice.goteborg.se

Kommunikationsavdelning
Tf avdelningschef Sara Herlitz
Telefon: 031-367 82 37
E-post: sara.herlitz@intraservice.goteborg.se


Inköpsavdelning
Tf avdelningschef Peter Söderström
Telefon: 031-368 59 85
E-post: peter.soderstrom@intraservice.goteborg.se

Kvalitet och verksamhetsutveckling
Tf avdelningschef Anette Andreasson
Telefon: 031- 367 82 67
E-post: anette.andreasson@intraservice.goteborg.se
Service- och tjänstestyrning
Avdelningschef Carina Helgesson-Björk
Telefon: 031-368 59 52
E-post: carina.bjork@intraservice.goteborg.se

Verksamhetsområden

Ekonomi och inköp
Verksamhetschef Birgitta Andersson
Telefon: 031-367 80 38
E-post: birgitta.andersson@intraservice.goteborg.se

HR
Verksamhetschef Kristina Högström
Telefon: 031-367 80 93
E-post: kristina.hogstrom@intraservice.goteborg.se

IT
Tf verksamhetschef Ove Hellmers
Telefon: 0703-479009
E-post: ove.hellmers@intraservice.goteborg.se
Kommunikation, ledning och styrning Verksamhetschef Stina Hall Hellqvist
Telefon: 031- 368 08 09
E-post: stina.hall.hellqvist@intraservice.goteborg.se

Servicecenter
Verksamhetschef Tessie Hallberg
Telefon: 031-367 81 90
E-post: tessie.hallberg@intraservice.goteborg.se


Välfärd
Verksamhetschef Carina Helgesson-Björk
Telefon: 031-368 59 52
E-post: carina.bjork@intraservice.goteborg.se