Organisation och ledning på Intraservice

Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis HR, utbildning, vård och omsorg samt IT. Utveckling, drift och support ingår som delar i många av Intraservices tjänster. Förvaltningen har idag cirka 700 anställda.

Förvaltningsdirektör
Peter Söderström
Telefon: 031-368 59 85
E-post: peter.soderstrom@intraservice.goteborg.se

Biträdande förvaltningsdirektör, avdelningschef styrning och stab samt uppdrag
Stina Hall-Hellqvist
Telefon: 031-368 08 09
E-post: stina.hall.hellqvist@intraservice.goteborg.se

Säkerhetsskyddschef Petra Bengelsdorff
Telefon: 031-367 83 37
E-post: petra.bengelsdorff@intraservice.goteborg.se

Förvaltningscontroller Thomas Lidén
Telefon: 031-368 59 35
E-post: thomas.liden@intraservice.goteborg.se
Avdelningschef kund- och servicecenter
Carina Helgesson Björk
Telefon: 031-368 59 52
E-post: carina.bjork@intraservice.goteborg.se

Avdelningschef gemensamma tjänster:
Kristina Högström
Telefon: 031-367 80 93
E-post: kristina.hogstrom@intraservice.goteborg.se

Avdelningschef digital infrastruktur Malin Lundqvist
Telefon: 031-367 84 16
E-post: malin.lundqvist@intraservice.goteborg.se

Stabsfunktioner


Kansliavdelning
Avdelningschef Patrik Skog
Telefon: 031-367 81 06
E-post: patrik.skog@intraservice.goteborg.se

Ekonomiavdelning
Avdelningschef Marie-Louise Strand
Telefon: 031-368 59 03
E-post: marie-louise.strand@intraservice.goteborg.se

HR-avdelning
Avdelningschef Charlotta Öh Brorsson
Telefon: 031-367 83 50
E-post: charlotta.oh.brorsson@intraservice.goteborg.se

Kommunikationsavdelning
Avdelningschef Sara Herlitz
Telefon: 031-367 82 37
E-post: sara.herlitz@intraservice.goteborg.se


Inköpsavdelning
Avdelningschef Tommy Karlsson
Telefon: 031-368 65 14
E-post: tommy.karlsson@intraservice.goteborg.se
Kvalitet och verksamhetsutveckling
Avdelningschef Håkan Sundkvist
Telefon: 031-367 81 66
E-post: hakan.sundkvist@intraservice.goteborg.se

Verksamhetsområden

Ekonomi och inköp
Verksamhetschef Birgitta Andersson
Telefon: 031-367 80 38
E-post: birgitta.andersson@intraservice.goteborg.se

HR
Tf verksamhetschef Kristina Högström
Telefon: 031-367 80 93
E-post: kristina.hogstrom@intraservice.goteborg.se
Kommunikation, ledning och styrning 
Tf verksamhetschef Mikael Balkefors
Telefon: 031-367 82 18
E-post: mikael.balkefors@intraservice.goteborg.seServicecenter
Teresia Hallberg
Telefon: 031-367 81 90
E-post: tessie.hallberg@intraservice.goteborg.se