Det här är Intraservice

På Intraservice arbetar vi med att ge intern service till hela Göteborgs Stad, både till förvaltningar och bolag. Medarbetare och chefer i staden kan få stöd av oss inom alltifrån IT och kommunikation till HR och ekonomi.

Intraservice kan hjälpa till med gemensamma arbetssätt, mallar, verktyg, utbildningar och IT-stöd. Förvaltningen ser till att nödvändiga tjänster finns på plats och fungerar samt utbildar och ger support i dessa. Tillsammans med sina kunder utreder man behovet av nya tjänster och utvecklar dem.

När stadens verksamheter – inom exempelvis skolan, äldreomsorgen, kulturen eller idrotten – behöver digitala lösningar är det Intraservice de vänder sig till. Det kan till exempel handla om att en verksamhet behöver ett nytt journalsystem eller ett stöd för att hantera måltidsservicen i skolor och boenden och mycket annat. Intraservice erbjuder också närstöd, med tekniker som besöker arbetsplatser för att lösa problem med datorer, telefoni och ipads.

På Intraservice arbetar drygt 700 medarbetare. Förvaltningen styrs av en nämnd med ledamöter som utsetts av fullmäktige. Nämnden sammanträder cirka elva gånger per år.

Intraservice är förutom stödfunktioner indelat i sex verksamhetsområden; ekonomi och operativt inköp, HR, IT, kommunikation, servicecenter och välfärd.