Intraservice som arbetsplats

Som medarbetare hos oss får du ett kreativt arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Du får en flexibel arbetstid för en bra balans mellan arbete och privatliv.

Illustration som visar samarbete

Gemensamma förhållningssätt

Som medarbetare på Intraservice, och i hela Göteborgs Stad, finns några gemensamma förhållningssätt som vi jobbar efter. Dessa är:

  • Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för.
  • Vi bryr oss.
  • Vi arbetar tillsammans.
  • Vi tänker nytt.

Tre nyckelbeteenden

På Intraservice har vi också enats om tre så kallade nyckelbeteenden som är viktiga för att göra ett bra jobb hos oss:

  • Jag tar tag i saker tidigt och tydligt och med rätt person när det händer.
  • Jag planerar och agerar utifrån kundens behov och perspektiv.
  • Jag ger ökad tillit, ansvar och mandat till medarbetare i organisationen (Gäller chefer).

En inkluderande och hållbar arbetsplats

Vi vill att förvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vara en arbetsplats där olika kompetenser tas tillvara. Intraservice har drygt 700 anställda, bedriver ett aktivt hälsoarbete och du erbjuds olika friskvårdsförmåner. Sedan flera år tillbaka är Intraservice en miljödiplomerad arbetsplats.

Här finns vi

Intraservice har kontor på fyra olika platser i centrala Göteborg. Dessa ligger på Rosenlundsgatan 4, (där bland annat förvaltningsledningen finns) Gårdavägen 2, Norra Hamngatan 14 och Ullevi.