Det här gör Intraservice

På Intraservice arbetar vi med att ge intern service till hela Göteborgs Stad, både till förvaltningar och bolag. Medarbetare och chefer i staden kan få stöd av oss inom alltifrån IT och kommunikation till HR och ekonomi. Vi kan till exempel hjälpa till med gemensamma arbetssätt, mallar, verktyg och IT-stöd.

Illustration visar medarbetare med olika arbetsuppgifter.

Intraservice ser till att nödvändiga tjänster finns på plats och fungerar och erbjuder även utbildning och support i dessa. Tillsammans med våra kunder utreder vi också behovet av nya tjänster och utvecklar dem.

När stadens verksamheter – inom exempelvis skolan, äldreomsorgen, kulturen eller idrotten – behöver digitala lösningar är det Intraservice de vänder sig till. Det kan till exempel handla om att verksamheten behöver ett nytt
journalsystem eller ett stöd för att hantera måltider i skolor och boenden.

Digitala tjänster är ofta nödvändiga för att stadens verksamheter ska upplevas som bra och effektiva. Att vi på Intraservice uppfyller vårt uppdrag är därför viktigt för såväl anställda i staden som medborgare, besökare och näringsliv.

Stödfunktioner på Intraservice

Intraservices stödfunktioner har i uppgift att underlätta arbetet för förvaltningens egna medarbetare och chefer.

Stödfunktionerna är uppdelade i kansli, ekonomi, HR, kommunikation och service- och tjänstestyrning. De bidrar med både stöd, styrning och ledning inom sina områden.

På stödavdelningarna jobbar till exempel HR-specialister, kommunikatörer, ekonomer och administratörer.

En mängd olika yrkesroller

På Intraservice finns en mängd yrkesroller inom våra olika områden. Alltifrån karriärcoacher till IT-strateger och illustratörer jobbar hos oss. I listan nedanför ser du ett axplock av våra yrkesroller:

 • Administratör
 • Applikationsarkitekt
 • Karriärcoach
 • Controller
 • Creative Director, CD
 • Dataskyddsombud
 • Ekonom
 • Fotograf
 • Funktionsansvarig
 • HR- konsult
 • Hållbarhetsstrateg
 • Illustratör
 • Informationsarkitekt
 • Incidentkoordinator
 • Informationssäkerhetsexpert
 • Inköpare
 • IT-strateg
 • Kommunikatör
 • Kundansvarig
 • Lönekonsult
 • Lösningsarkitekt
 • Organisationspsykolog
 • Originalare
 • Pensionskonsult
 • Processledare
 • Redaktör
 • Service Delivery Manager (SDM)
 • IT-systemförvaltare
 • Utvecklingsledare
 • UX-designer

Håll utkik efter våra lediga tjänster