Om Intraservice

Fackförvaltningen Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceleverantör. Intraservice tillhandahåller tjänster till stadens förvaltningar och bolag inom en mängd olika områden som till exempel HR, lönehantering, IT, fakturering, grafisk design, utbildningar med mera.

Det här är Intraservice

På Intraservice arbetar vi med att ge intern service till hela Göteborgs Stad, både till förvaltningar och bolag. Medarbetare och chefer i staden kan få stöd av oss inom alltifrån IT och kommunikation till HR och ekonomi.

Intraservices miljöarbete

På Intraservice har vi ett väl etablerat miljöarbete, där våra medarbetare är engagerade.

Enheten för krav och bidrag

Enheten för krav och bidrag arbetar med att hantera vårdavgifter, förmedla bidrag och stoppa underhållsstöd till barn under 18 år som är placerade enligt SoL, LVU och LSS.