Stöd till föreningslivet

Du och din förening kan få gratis rådgivning från flera olika förvaltningar inom Göteborgs Stad.

Råd och stöd till föreningar