Idrotts- och föreningsförvaltningens verksamheter

Motion och hälsa

Här hittar du information om bad- och simhallar, utomhusmotion, gym, motionscentrum samt friskvård och hälsa.

Idrottsanläggningar, hallar

Här hittar du idrottsanläggningar, bollplaner, gymnastiksalar samt sport- och ishallar.

Stöd till föreningslivet

Du och din förening kan få gratis rådgivning från flera olika förvaltningar inom Göteborgs Stad.

Sök föreningsbidrag

Här hittar du information om att ansöka om föreningsbidrag.

Framtidens idrottsanläggningar

I Göteborg ska stadens invånare kunna idrotta och ha en aktiv fritid. När staden växer behöver också utbudet av idrottsmöjligheter öka. Just nu sker en stor satsning på att bygga nytt och rusta upp befintliga idrottsanläggningar.