Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag

Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag är att främja folkhälsa och göra det möjligt för stadens invånare att idrotta och ha en aktiv fritid.

Idrotts- och föreningsnämnden verkar för att göteborgarna kan idrotta, ha en aktiv fritid och håller sig friska. Nämnden ansvarar för de flesta av stadens lokaler för idrott, motion och bad. Det handlar både om att driva dem, bygga nytt och hyra ut till föreningar, enskilda och arrangemang. Det är också nämnden som beslutar om hyrorna och avgifterna för dessa anläggningar.

En annan stor och viktig del i nämndens uppdrag är att stötta stadens föreningsliv, vilket bland annat innebär ekonomiskt bidrag till föreningarna. Nämnden kan också godkänna kommunal borgen när föreningar vill investera i en ny anläggning eller bygga om en befintlig. 

Utöver detta är nämnden också tillstånds-, registrerings- och tillsynsmyndighet för lokala lotterier.

Nämndens möten

Idrotts- och föreningsnämnden sammanträder cirka en gång i månaden. Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men inte ställa frågor.

Nämndens mötestider

Kontakta din politiker

Idrotts- och föreningsnämnden har elva ledamöter och fem ersättare. De är fritidspolitiker och utses av kommunfullmäktige. Den politiska sammansättningen av nämnden motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Du kan kontakta politikerna genom att ringa, skicka brev eller e-post.

Kontaktuppgifter till politikerna i idrotts- och föreningsnämnden