Mötestider i idrotts- och föreningsnämnden

Idrotts- och föreningsnämnden sammanträder cirka en gång per månad. Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men du får inte ställa frågor.

Nämndens möten äger rum (om inget annat anges) på idrotts- och föreningsförvaltningen i Kviberg, Nedre Kaserngården 1 och startar klockan 16.30. Lokalen har begränsat antal platser.

Sammanträdesdagar 2022
Onsdag 9 februari
Måndag 28 februari
Måndag 28 mars
Onsdag 20 april
Måndag 30 maj
Måndag 20 juni
Onsdag 31 augusti
Onsdag 21 september
Onsdag 26 oktober
Måndag 28 november
Måndag 19 december