Budget och årsrapport för idrotts- och föreningsnämnden

Budget

Politikerna i kommunfullmäktige och idrotts- och föreningsnämnden beslutar om den budget som styr idrotts- och föreningsförvaltningens arbete. Budgeten anger vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur pengarna ska fördelas.

Budget 2022 (PDF)

Budget 2021(PDF)

Budget 2020 (PDF)

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den beskrivs bland annat hur det har gått ekonomiskt, men även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten och hur långt man har nått i det arbetet.

Årsrapport 2021 (PDF)

Årsrapport 2020 (PDF)

Årsrapport 2019 (PDF)