Idrotts- och föreningsnämnden

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i idrotts- och föreningsnämnden.

Nämndens uppdrag

Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag är att främja folkhälsa och göra det möjligt för stadens invånare att idrotta och ha en aktiv fritid.

Mötestider

Idrotts- och föreningsnämnden sammanträder cirka en gång per månad. Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men du får inte ställa frågor.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter idrotts- och föreningsnämndens handlingar och protokoll.