Organisation och ledning i idrotts- och föreningsförvaltningen

Här hittar du idrotts- och föreningsförvaltningens organisationsschema och vem som är ansvarig för de olika avdelningarna.

Kontaktuppgifter:

Direktör
Johan Sävhage 
Telefon: 031-368 21 05
E-post:  johan.savhage@ioff.goteborg.se

Avdelningschef Administration
Karin Hallgren
Telefon: 031-368 21 21
E-post: karin.hallgren@ioff.goteborg.se

Avdelningschef HR
Nina Dahlgren
Telefon: 031-368 21 34
E-post: nina.dahlgren@ioff.goteborg.se

Avdelningschef Utveckling & ekonomistyrning
Lotta Lidén Lundgren
Telefon: 031-368 21 44
E-post: lotta.lundgren@ioff.goteborg.se

Avdelningschef Fastighet
Ann-Charlotte Hellman
Telefon: 031-368 21 65
E-post: ann-charlotte.hellman@ioff.goteborg.se

Avdelningschef Föreningsstöd
Karin Lackéus
Telefon: 031-368 21 21
E-post: karin.lackeus@ioff.goteborg.se

Avdelningschef Anläggning
Robert Stenberg
Telefon: 031-368 21 70
E-post: robert.stenberg@ioff.goteborg.se

Nämndsekreterare
Moa Skyllberg Pålsson
Telefon: 031-368 20 15
E-post: moa.persson@ioff.goteborg.se

Idrotts- och föreningsförvaltningens organisationsschema