Idrotts- och föreningsförvaltningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen skapar förutsättningar så att fler göteborgare kan leva aktiva och hälsosamma liv. Därför stöttar vi Göteborgs föreningar och ansvarar för kommunala idrotts- och motionsanläggningar.

Organisation och ledning

Här hittar du idrotts- och föreningsförvaltningens organisationsschema och vem som är ansvarig för de olika avdelningarna.

Vision och verksamhetsidé

Läs om vår vision och verksamhetsidé.

Så behandlar vi personuppgifter

Idrotts- och föreningsförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas bara om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag, eller om du har godkänt det. Här beskriver vi våra vanligaste personuppgiftsbehandlingar.

Aktuellt