Rektor om rektorsverkstad

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Här kommer vi efter varje tillfälle presentera tre frågor och svar från en av de deltagande rektorerna.

På varje rektorsverkstad tas ett specifikt tema upp. Vi ställer tre frågor utifrån temat till en rektor efter varje rektorsverkstad. Nedan kan du läsa frågorna och rektors svar.

Rektorsverkstad 2021

Att synliggöra faktorer som kännetecknar god undervisning

Pia Skålberg, rektor på Skårsskolan. 

Rektorsverkstad 2020

Skapa en jämställd skolkultur som främjar
både pojkar och flickor

Ander Wallin, rektor på Montessoriskolan Elyseum och Johannebergsskolan Estetiska.  

Delaktighet och inflytande på riktigt

Annelie Frydebo, rektor F-3 på Lindåsskolan.

Att tala om undervisning

Karin Lundgren, rektor på Emmaskolan.

Könsskillnader i skolresultat

Niclas Löfgren, rektor på Fiskebäcksskolan.

Rektorsverkstad 2019

Trygghet och studiero 

George Schedin, rektor på Bergums skola.

Det pedagogiska ledarskapet i en digital tid

Maria Serrano Hallberg, rektor på Högsbogårdsskolan.

Det pedagogiska ledarskapet i en digital värld

Cecilia Thundal, rektor på Bräckeskolan.

Om det pedagogiska ledarskapet i en digital tid

Johan Rasmusson, rektor på Torpaskolan.

Uppföljning och analys

Carolin Juneberg, rektor på Hovåsskolan 7-9 och grundsärskolan Läsö.

Organisering för kollegialt lärande

Charlotte Andersson, rektor på Noleredsskolan .

Pedagogiskt ledarskap och Elevhälsa

Anders Wallin, rektor på Montessoriskolan Elyseum och Gunnaredsskolan.

Rektorsverkstad 2018

Normer och värden

Anna Herkestam, rektor på Påvelundsskolan.

Rektors pedagogiska ledarskap

Rickard Öh, rektor på Nordhemsskolan.

Tillitsbaserad styrning och ledning

Marika Andersson, rektor på Lövgärdesskolan.

Vad är en rektorsverkstad?