Organisation och ledning i grundskoleförvaltningen

Grundskoleförvaltningen driver kommunala grundskolor, grundsärskola, fritidshem samt kulturskola. Ungefär 49 000 elever får varje dag undervisning i grundskolan och i Göteborgs Stad finns det cirka 138 skolenheter. Totalt arbetar cirka 9 700 medarbetare inom grundskoleförvaltningen där merparten av de anställda är lärare.

Har du frågor om vilka regler som gäller, placeringar, myndighetsbeslut, skolval, skolskjuts eller hur vi arbetar, så ring i första hand 031- 365 09 60 (kontaktcenter). Där svarar vi på telefon mellan 8-16.30 varje vardag.
Du kan även skicka ett mail till
grundskola@grundskola.goteborg.se 

Grundskoleförvaltningen startade 1 juli 2018 efter ett politiskt beslut om att samla all grundskoleverksamhet i staden i en central förvaltning.

Syftet är att:

  • Höja kvaliteten i skolan,
  • Förbättrad styrning och ledning av skolan
  • Ökad likvärdighet mellan skolorna i Göteborg

Göteborgs Stads grundskolor är uppdelade i 4 utbildningsområden där hänsyn tagits till likvärdighet och socioekonomiska faktorer när den geografiska indelningen gjorts.



Förvaltningsledning

Förvaltningsdirektör


Maria Andersson, telefon: 031-367 33 07
E-post: maria.5.andersson@grundskola.goteborg.se


Utbildningsområde Centrum
Centrum, Majorna-Linné samt Örgryte-Härlanda

Stefan Gustafsson, telefon: 031-366 96 12
E-post: stefan.gustafsson@grundskola.goteborg.se

 

Utbildningsområde Hisingen
Västra Hisingen, Norra Hisingen. Lundby

Johanna Pettersson, telefon: 031-367 33 79
E-post: johanna.pettersson@grundskola.goteborg.se


Utbildningsområde Nordost
​Angered, Östra Göteborg


Lotta Lekander, telefon: 031-366 60 83
E-post: lotta.lekander@grundskola.goteborg.se


Utbildningsområde Sydväst
Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo

Martin Palm, telefon: 031-365 71 41 
E-post: martin.palm@grundskola.goteborg.se


Styrning och ledning


Helena Sjöberg, telefon: 031-367 33 51
E-post: helena.sjoberg@grundskola.goteborg.se  

 

HR

Kristin Perem, telefon: 031-366 26 58 
E-post: kristin.perem@grundskola.goteborg.se

 

Ekonomi, lokalförsörjning och service

Ulrica Johansson, telefon: 031-365 40 30
E-post: ulrica.johansson@grundskola.goteborg.se

 

Kommunikation

Marie Åhman, telefon: 031-365 11 37 
E-post: marie.ahman@grundskola.goteborg.se

 

Kvalitet, samordning och utveckling


Anders Andrén, telefon: 031-366 83 90
E-post: anders.andren@grundskola.goteborg.se