Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport

Här hittar du vår förvaltnings kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporten är en lägesbedömning och analys av kvaliteten i alla kommunala skol- och verksamhetsformer. Underlaget för kvalitetsrapporten bygger bland annat på kvalitetsdialoger med rektorer.

Vårt kvalitetsarbete pågår hela tiden, och börjar alltid i klassrummet i mötet mellan lärare och elev. Därför är det viktigt att kvalitetsarbetet utgår från skolornas unika behov och förutsättningar. För att det ska bli verklighet har vi valt att ha så kallade kvalitetsdialoger.

En film om kvalitetsrapport

Här nedan ser du en film om vad en kvalitetsrapport är.

Kvalitetsdialoger och tillit

På grundskoleförvaltningen har vi ett årshjul för vårt kvalitetsarbete. Vårt kvalitetsarbete har bland annat sin grund i så kallade kvalitetsdialoger. Kvalitetsdialogerna hålls vanligtvis mellan rektorer, utbildningschefer och verksamhetsutvecklare. Dessa dialoger är en del av vår uppföljningsmodell som baseras på tillit och dialog, och som ska stärka kommunikationen och förtroendet inom hela styr- och stödkedjan. Dialogen mellan skola och huvudman ger viktig kunskap om elevernas måluppfyllelse, och vilka utmaningar som rektorer och lärare ser för fortsatt utveckling av undervisningen.


Marie Strid, förstelärare, och Anna -Kristina Jerlhag, rektor, på Långmosseskolan
berättar om hur de arbetar med kvalitetsdialogen på skolan. Här hittar du textversionen till filmen.Lyssna på Peter Johansson utbildningschef och Tuija Talvikki Daalenstierna rektor
på Guldhedsskolan när de talar om vad kvalitetsdialogerna ger för nytta. Här hittar du textversionen till filmen.Hör rektor Karolina Cronberg på Långedragsskolan berätta om hur
kvalitetsdialogerna stärker det pedagogiska ledarskapet och på sikt ökar
kvaliteten i undervisningen för eleverna. Här hittar du textversionen till filmen.Avsnitt 1: Else-Marie, rektor på Nytorpsskolan, berättar om den kommande
kvalitetsdialogen i grundskoleförvaltningens vlogg
. Här hittar du textversionen till filmen.


Avsnitt 2: Else-Marie, rektor på Nytorpsskolan, berättar om hur det var att ha en
kvalitetsdialog i grundskoleförvaltningens vlogg.


Så arbetar Marika Andersson rektor på Lövgärdesskolan med kvalitetsdialogen. Här hittar du textversionen till filmen.

Kvalitetsrapport 2020/2021

Nu är kvalitetsrapporten för läsåret 2020/2021 klar. Flickorna har fortsatt bättre kunskapsresultat än pojkarna. Eleverna upplever studieron som generellt bättre. Och ökat samarbete mellan professionerna på skolorna behövs.

Här kan du läsa kvalitetsrapporten.

Här kan du läsa en kortversion av kvalitetsrapporten.


Kvalitetsrapport 2019/2020 

I kvalitetsrapporten kan du exempelvis läsa om elevernas måluppfyllelse och de utvecklingssteg som har tagits under det senaste läsåret. Du får också information om vilka dilemman som finns och hur de bör hanteras för att vidareutveckla undervisningens kvalitet.

Syntolkning: I filmen visas olika skolor och skolmiljöer i Göteborgs Stads kommunala skolor. Bengt Randén, förvaltningsdirektör på grundskoleförvaltningen, befinner sig i olika skolmiljöer när han berättar om kvalitetsrapporten läsåret 2019/2020. En textversion av filmen hittar du här.

Ökad kvalitet i undervisningen

I den här filmen får du se några goda exempel inom förstärkningsområdet ”Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande”. Se filmen för att veta hur Utmarksskolan arbetar med lektionsstruktur och läskunskaper, eller hur Solbackeskolan genom små förändringar har skapat en inkludering mellan eleverna i grundsärskolan och
skolan. 


Syntolkning: I filmen träffar du Sofia lärare på Utmarksskolan, Torbjörn rektor på Utmarksskolan och Lena rektor på Solbackeskolan. Filmen utspelar sig i olika skolmiljöer och miljöer runtomkring skolorna. Textversionen av filmen hittar du här.

Tydligare ansvar, styrning och ledning

I den här filmen får du se några goda exempel inom förstärkningsområdet ”Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat”. Häng med när rektorer och medarbetare på skolorna berättar om hur de arbetar med kooperativt lärande, ledarskap i klassrummet, administrationens betydelse för att skapa struktur och hur elevassistenter kan involveras mer i det pedagogiska uppdraget.

Syntolkning: I filmen träffar du Tuija Daalenstierna rektor på Guldhedsskolan 3-6, Ulrika lärare på Guldhedsskolan, Karin lärare i fritidshem och fritidshemsutvecklare på Guldhedsskolan, Jenny lärare på Skårsskolan, Pia rektor på Skårsskolan F-6, Ann-Louise biträdande rektor på Kannebäcksskolan F-9, Tina elevassistent på Kannebäcksskolan och Viktoria lärare på Kannebäcksskolan. Filmen utspelar sig i olika skolmiljöer och miljöer runtomkring skolorna. Textversion av filmen hittar du här.

Ökad likvärdighet mellan skolor

I den här filmen får du se några goda exempel inom förstärkningsområdet ” Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar”. Här får du ta del av vad rektorer pratar om i nätverket för skolor i socioekonomiskt utsatta områden, hur och varför det är viktigt att arbeta med elevernas språkkunskaper och hur man som rektorer fördelar resurser utifrån likvärdighet.


Syntolkning: I filmen träffar du Marika rektor på Lövgärdesskolan, Torbjörn rektor på Utmarksskolan, Marie lärare på Långmosseskolan, Eva-Marie, förskollärare, Långmosseskolan, Martina lärare på Långmosseskolan och Anna-Kristina rektor på Långmosseskolan. Filmen utspelar sig i olika skolmiljöer och miljöer runtomkring skolorna. Textversionen av filmen hittar du här.

Rapporten

Här kan du klicka på länkar för att komma till kvalitetsrapporten läsåret 2019/2020. Du hittar även en sammanfattad populärversion av kvalitetsrapporten läsåret 20219/2020 via den här länken  

Kvalitetsrapporter Arkiv 

Är du intresserad av tidigare kvalitetsrapporter kan du nå dem här