Grundskolenämnden

Grundskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Grundskolenämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har runt 10 möten per år. Grundskolenämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Grundskolenämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen, skollagen och antaget reglemente.

På sidan hittar du länkar till handlingar och protokoll från grundskolenämndens sammanträden samt länkar till grundskolenämndens ledamöter. Här hittar du även länkar till grundskolenämndens budget, kommunallagen, skollagen samt reglementet för grundskolenämnden.

Handlingar och protokoll

Sök handlingar och protokoll - länk till handlingar och protokoll, välj förvaltning.

Grundskolenämndens ledamöter

Politiker i grundskolenämnden 

Grundskolenämndens mötesdagar

Våren 2023

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni

Hösten 2023

 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Budget

Budgeten beskriver hur grundskoleförvaltningen ska arbeta med kommunfullmäktiges och grundskolenämndens mål och uppdrag.

Här kan du läsa mer om budgeten.

Reglemente och lagar

Reglementet beskriver grundskolenämndens uppdrag och ansvar.

Reglemente för Göteborgs grundskolenämnd

Kommunallagen

Skollagen