Grundskolenämnden

Grundskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har runt 10 möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Grundskolenämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen, skollagen och antaget reglemente.

På sidan hittar du länkar till Grundskolenämndens ledamöter samt protokoll. Här hittar du även grundskolenämndens budget, länkar till kommunallagen, skollagen samt reglementet för grundskolenämnden.

Handlingar och protokoll

Sök handlingar och protokoll - länk till handlingar och protokoll, välj förvaltning.

Nämndens ledamöter

Politiker i grundskolenämnden 

Nämndens mötesdagar

Våren 2022

  • 11 januari
  • 8 februari
  • 22 mars
  • 26 april
  • 21 juni

Hösten 2022

  • 30 augusti
  • 27 september
  • 25 oktober
  • 22 november
  • 13 december

Budget

Budgeten beskriver hur grundskoleförvaltningen ska arbeta med kommunfullmäktiges och grundskolenämndens mål och uppdrag.

Här kan du läsa mer om budgeten.

Reglemente och lagar

Reglementet beskriver grundskolenämndens uppdrag och ansvar.

Reglemente för Göteborgs grundskolenämnd

Kommunallagen

Skollagen