Grundskoleförvaltningens verksamheter

Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i stadens kommunala grundskolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem och kulturskolan. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv.

Under Grundskola och grundsärskola hittar du all information om våra verksamheter.

Grundskoleförvaltningen startade 1 juli 2018 efter ett politiskt beslut om att samla all grundskoleverksamhet i staden i en central förvaltning.

Genom att samla ansvaret kan vi jobba samordnat och långsiktigt för att:

  • ökad kvaliteten i undervisningen för att öka elevernas lärande 
  • tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat
  • ​ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevers olika förutsättningar

Göteborgs Stads grundskolor är indelade i fyra geografiska utbildningsområden med en utbildningschef för varje område.

Skolutredning

Under 2016 gjordes en skolutredning för att visa på och utvärdera hur skolans styrning och ledning fungerade under stadsdelsnämnderna. Utredningen skulle också komma fram till förslag på ny organisation för grundskolorna i Göteborgs stad. Läs mer om skolutredningen nedan.

Skolutredningen Diarienummer: 1111/15