Resursfördelning grundskola

I Göteborgs Stad fördelar vi pengarna till skolorna genom en så kallad resursfördelningsmodell. Syftet med modellen är att fördela resurserna efter elevernas behov och att stärka deras förutsättningar att nå målen i skolan.

Vad är en resursfördelningsmodell?

Resursfördelningsmodellen är ett sätt att fördela de ekonomiska resurserna till stadens skolor på ett sätt som tar hänsyn till barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Syftet med resursfördelningsmodellen är att skapa möjligheter för en mer likvärdig skola där resurserna kan styras dit behoven är som störst. Med likvärdig skola i det här sammanhanget innebär att alla elever ska ha tillgång till undervisning med lika god kvalitet och ge varje elev eller grupp av elever, möjlighet att lyckas.

Vad innebär en resursfördelningsmodell

  • Modellen ger förutsättningar för en likvärdig resursfördelning till kommunala och fristående skolor.
  • Modellen ger förutsättningar för en väl fungerande uppföljning av resursanvändandet.

Film om resursfördelningsmodellen i Göteborgs Stad


Fördelning per elev

2022

Fördelning per elev kommunala skolor 2022 (PDF)

Fördelning per elev fristående skolor 2022 (PDF)

2021

Fördelning per elev kommunala skolor 2021 (PDF)

Fördelning per elev fristående skolor 2021 (PDF)

2020

Fördelning per elev kommunala skolor 2020 (PDF)

Fördelning per elev fristående skolor 2020 (PDF)

2019

Fördelning per elev kommunala skolor 2019 (PDF)

Fördelning per elev fristående skolor 2019 (PDF)

Mer information

Bakgrunden till stadsdelarnas resursfördelningsmodeller innan 1 juli 2018.

Här hittar du tjänsteutlåtandet för införandet av resursfördelningsmodellen.