Grundskoleförvaltningens budget

Den 7 december 2021 beslutade politikerna i grundskolenämnden om budgeten för grundskoleförvaltningen. Grundskoleförvaltningen får 8,9 miljarder kronor nästa år. Elevpengen ökar med 3,5% i genomsnitt.

I budgeten har vi 47 miljoner kronor mer jämfört med budget 2021. Pengarna går både till de kommunala skolorna och de fristående skolorna i Göteborg. 

Elevpengen blir 3,5% högre 

I genomsnitt ökar elevpengen till de kommunala skolorna med 3,5% i 2022. Hur mycket pengar varje skola får beror på vilka stadier skolan har och skolans socioekonomiska index.

Så fördelas pengarna

I den här bilden ser du hur pengarna fördelas inom grundskoleförvaltningen.


Här ser du hur mycket skolenheterna får i elevpeng

På den här sidan hittar du hur mycket de kommunala och fristående skolenheterna får i elevpeng i budget 2022.

Här hittar du budget 2022

Här hittar du budget för 2021 som politikerna i grundskolenämnden beslutade om onsdag 7 december 2022

Så här fungerar budget i grundskoleförvaltningen


Årsrapporter och delårsrapporter

Årsrapporter

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Delårsrapporter

2022

Delårsrapport 1

2021

Delårsrapport 1

Delårsrapport 2

Kvalitetsrapport

2020

Delårsrapport 1

Delårsrapport 2

Kvalitetsrapport

2019

Uppföljningsrapport 1

Uppföljningsrapport 2

Kvalitetsrapport

2018

Uppföljningsrapport 3

Uppföljningsrapport 2