Budget och resursfördelning

Grundskoleförvaltningens budget

Den 7 december 2021 beslutade politikerna i grundskolenämnden om budgeten för grundskoleförvaltningen. Grundskoleförvaltningen får 8,9 miljarder kronor nästa år. Elevpengen ökar med 3,5% i genomsnitt.

Resursfördelning grundskola

I Göteborgs Stad fördelar vi pengarna till skolorna genom en så kallad resursfördelningsmodell. Syftet med modellen är att fördela resurserna efter elevernas behov och att stärka deras förutsättningar att nå målen i skolan.