Skolverkstan - en podd om lärande

Skolverkstan är en podd om lärande i grundskolan i Göteborg där Bengt Randén, direktör på grundskoleförvaltningen, samtalar med olika gäster. Här lyfter vi fram tankar om kvalitet, ansvar, styrning och likvärdighet för att öka elevers lärande.

Var finns Skolverkstan?

Podden Skolverkstan finns i  appar där poddar finns, bland annat på Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean med mera.  http://skolverkstan.podbean.com 

Skolfrågor och pedagogiskt ledarskap

Podden Skolverkstan är till för alla som är intresserade av grundskolefrågor och pedagogiskt ledarskap. 

Syftet med podden är att sprida kunskap, skapa förståelse och nyfikenhet för grundskoleförvaltningens arbete och utveckling. Den ska lyfta fram de frågor som är viktiga för skolan, visa de olika bilder som existerar i skolan samt öka förståelsen för de verkligheter och perspektiv som ligger bakom dem. 

Varje poddavsnitt har ett tema som grundskoledirektören samtalar kring med en rektor, lärare, elev eller forskare. Alla röster är viktiga. Podden vill verka för öppna samtal om kluriga frågor och utmaningar samt pedagogiskt ledarskap. 

Artiklar publicerade om poddavsnitten

Hur får man högstadieelever att känna sig hemma på universitetet?
30-06-21

Hur mår elevhälsan?
28-05-21

Nytt poddavsnitt om digital undervisning på distans under en pågående pandemi
21-04-29

Nytt poddavsnitt om pojkars anti-pluggkultur
21-03-25

Årets svensklärare skapar kvalitet i undervisningen
20-12-09

Hellre uthållighet och struktur än jippon för framgång 
20-11-20

Arbetet med att vända en skola
20-10-01 

Receptet för framgångsrika skolor där eleverna når målen, finns det?
20-03-13

Skilda världar i Göteborgs skolor
20-02-21

Att leda och styra skolan kräver modigt ledarskap
20-01-22

Skolan blir mindre likvärdig
19-12-12

Premiär för ny podd om skolan
Skolans största utmaning -
bristen på behöriga lärare
19-11-21