Tydligare ansvar, styrning och ledning

Ett av våra tre framtagna förstärkningsområden är att skapa ”tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka barn och elevers kunskapsresultat”. Här hittar du artiklar som belyser förstärkningsområdet.

Göteborgs skolor driver ett ständigt förbättringsarbete. Det ska vi göra genom att fokusera på de nationella målen och utveckling av undervisning. Vi ska även renodla styrkedjans uppdrag och roller samt fortsätta utveckla och säkra ett systematiskt kvalitetsarbete.
På våra skolor arbetar vi praktiskt med det här genom att till exempel satsa på kollegialt lärande inom ledarskap i klassrummen. Det har bidragit till ökad trygghet, studiero och bättre resultat.
Ett annat exempel är hur fritidshemmen och administrationen är strukturerade och arbetar på olika sätt för att främja elevernas resultat.


På den här sidan har vi samlat inspirerande artiklar om hur vi arbetar för tydligare ansvar, styrning och ledning. Artiklarna är indelade efter ämnesområden.

Språk

Här har vi inga artiklar ännu

SO, NO, Matematik

Här har vi inga artiklar ännu

Praktiska ämnen

Här har vi inga artiklar ännu

Blandade ämnen

Vill du läsa mer?


Du hittar fler artiklar under våra andra förstärkningsområden