Student

Det senaste året har cirka 1200 studenter gjort sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på någon av grundskoleförvaltningens skolor. Du är också välkommen att göra din VFU i våra skolor. Hos oss får du arbeta ihop med kompetenta handledare, och du får chansen att se hur våra olika skolor ser ut.

Det här är VFU

Din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är den del av utbildningen som du gör ute på en grundskola. Det är alltså den praktik du gör under lärarutbildningen. I de flesta fall har du fyra praktikperioder, och de brukar vara tre till fyra veckor långa. 

Under din VFU får du lära dig vad läraryrket innebär i praktiken och hur verksamheten fungerar. Du får då möjligheten att applicera det du lärt dig  teoretiskt under utbildningen på verkligheten. Du har alltid en handledare under din VFU, och ni två arbetar tillsammans med att planera, genomföra och utvärdera din utbildning. 

Du är Göteborg. Som student och blivande lärare kan du ha en nyckelroll i Göteborgs Stads grundskola. Tillsammans kan vi skapa en ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande. Vill du veta mer om hur det är att arbeta som lärare på våra skolor? Läs och få inspiration här. 

Så här fungerar VFU i grundskoleförvaltningen

Syftet med praktiken är att du så småningom ska lära dig hur du arbetar som självständig pedagog. Det är dock inte meningen att du ska kunna detta från början. Du börjar med en mjukstart under första perioden, och hur pass självständigt du förväntas arbeta ökar för varje praktikperiod. Under din sista praktikperiod kommer du att arbeta självständigt. 

Innan din VFU börjar meddelar din VFU-samordnare dig om vilken skola du ska göra praktik på och vem du ska ha som handledare. Ett tips är att höra av dig till handledaren, så fort som möjligt, så att ni tidigt kan planera inför praktiken tillsammans. Tänk på att handledaren redan har ett schema som du måste rätta dig efter, och att tidig planering lär underlätta för er båda. 

Under din andra, tredje och fjärde praktikperiod kommer en ämneslärare från ditt lärosäte med och observerar din undervisning. Under den fjärde perioden bedömer ämnesläraren din undervisning. 

Det är svårt att säga hur VFU:n kommer att fungera för just dig, eftersom Göteborgs grundskoleförvaltning tar emot lärarstudenter från flera olika lärosäten. Alla lärosäten har i sin tur egna krav på hur den ska genomföras. Men grundskoleförvaltningen är flexibel, och bra på att anpassa sig efter de lärosäten som vi tar emot studenter ifrån.  

På grundskoleförvaltningen arbetar vi även med att skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka barn och elevers kunskapsresultat. Om du vill läsa om det arbetet klickar du här.  

Vad kan vi erbjuda

Förvaltningens VFU-samordnare finns tillgängliga för dig innan och under din praktik. Om du till exempel känner dig osäker inför praktiken eller vill byta handledare kan du kontakta den samordnare som tilldelade dig skolan och handledaren.  
Göteborgs grundskoleförvaltning erbjuder VFU på skolor i många olika områden. Vi ser det som extra viktigt att få ut personer som ska göra praktik på grundskolor i socioekonomiskt utsatta områden. Detta eftersom det är viktigt att så småningom också få ut behöriga lärare i dessa områden för att minska ojämlikheten mellan skolor. Om du vill läsa om hur vi arbetar för ökad jämlikhet mellan skolor hittar du artiklar om det här.