Ökad likvärdighet mellan skolor

Vi har gett oss ut på en resa för att skapa en likvärdig skola för alla elever. Som en av Sveriges största skolförvaltningar har vi bredd, djup och goda möjligheter för våra medarbetare att utvecklas till sin fulla potential.

I vårt systematiska kvalitetsarbete jobbar vi med många förbättringar. I vårt arbete togs förstärkningsområdet ”ökad likvärdighet mellan skolor för att alla barn och elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar” fram. Det ska uppnås genom att nyanlända elever går på fler skolor, skolvalets påverkan på skolsegregation ska minska och resurser ska fördelas likvärdigt.

Flera insatser har gjorts för att man ska kunna arbeta med detta i praktiken. Bland annat har det skapats ett nätverk där rektorer på skolor i socioekonomiskt utsatta områden kan dela och öka sina kunskaper med varandra.

En annan viktig faktor för detta förstärkningsområde är den språkliga förmågan. Därför vill vi tidigt satsa på insatser för att ge alla elever en bra start på sin skolgång. Genom att vi tidigt kan se vilka elever som behöver extra stöd kan resurser styras på ett effektivt sätt. På så sätt kan också fler elever gå ut grundskolan med så bra resultat som möjligt.


På den här sidan har vi samlat inspirerande artiklar om hur vi arbetar för att öka likvärdigheten mellan skolor. Artiklarna är indelade efter ämnesområden.

Språk

Förr läste vi Nils Holgersson i skolan – i Läslust läser vi populärkultur

Likvärdighet är vardag på Hinnebäckskolans grundsärskola

Alexandra undervisar i en förberedelseklass

Språk nyckeln till elevers kunskapsutveckling

Språkutvecklingen i fokus

SO, NO och Matte

Glädje och hopp när Ängåsskolan firade FN-dagen

Sara - en ädelsten som lyser starkare varje dag

Praktiska ämnen

Här har vi tyvärr inga artiklar ännu.

Blandade ämnen

Jag är jättestolt över eleverna

Sara - en ädelsten som lyser starkare varje dag

Vill du läsa mer?

Du hittar fler artiklar under våra andra förstärkningsområden