Lärare

Genom att arbeta som lärare inom Sveriges största skolförvaltning är du en del av en lärarkår som är stolta över sitt arbete. Du får varje dag chansen att göra skillnad för eleverna i Göteborgs grundskolor och för samhället i stort. Dessutom arbetar alla våra lärare mot ett och samma mål: Att utveckla våra skolor.

Tillsammans 

Alla elever som går i skola i Göteborg ska ha samma möjlighet att lyckas med sin skolgång, oavsett var de bor eller var i staden skolan ligger. Det är ett arbete som vi måste bidra till tillsammans. Det är inte något som lärarna på egen hand kan eller ska lösa. Men det är också ett arbete som kan göras på flera olika sätt. 

Grundskoleförvaltningen bidrar bland annat till ökad likvärdighet mellan skolor genom att förse alla Göteborgs skolor med expertis och olika stödfunktioner som medarbetarna på skolorna kan behöva. På skolorna används digitala verktyg i undervisningen, både på plats och på distans, vilket underlättar för både lärare och elever. Dessutom använder vi en särskild resursfördelningsmodell som syftar till att ge alla barn i Göteborg en likvärdig skola.  

Ett av grundskoleförvaltningens tre olika förstärkningsområden är just “Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla barn och elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar”. Vill du läsa mer om hur vi arbetar inom det förstärkningsområdet ute i våra verksamheter? Då har vi har en rad olika artiklar som du kan läsa här. 

Utvecklas 

Vår lärarkår består inte bara av kompetenta lärare, utan också av lärare som är måna om att utvecklas. Grundskoleförvaltningen gör det även möjligt för medarbetarna på skolorna som arbetar inom olika områden, att träffas och dela med sig av sina erfarenheter. Att ta hjälp varandra, även om man inte arbetar inom samma område, sätter också fart på utvecklingsarbetet. 

Inom vår verksamhet blir du uppbackad av de vuxna du har runt omkring dig och av vår ledning. Det gör vi för att du som lärare ska kunna göra ditt jobb så bra som möjligt. Att du kan göra ett bra jobb leder i sin tur till bättre resultat för dina elever. Därför arbetar vi på grundskoleförvaltningen med just “tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka barn och elevers kunskapsresultat”, som också är ett av våra förstärkningsområden. Om du vill veta mer om hur vi arbetar med detta hittar du artiklar om det här. 

Kvalitetsarbete

Våra lärare är stolta över det arbete de gör, och de sätter sina elever främst. För att se till att eleverna ska ha en bra och trygg skolgång pågår därför många olika sorters kvalitetsarbete på skolorna. 

Till exempel arbetar lärarna dagligen med skolans dubbla uppdrag. I skolan ska lärarna se till att förmedla och förankra inte bara kunskap, utan även demokratiska värden. Enligt läroplanen ska skolan också överföra bland annat grundläggande värden för att förbereda dem inför att kunna leva och verka i samhället. Det demokrati- och värdegrundsarbete som pågår ute på skolorna finns till för att främja demokratin.  

Efter varje läsår skriver vi en kvalitetsrapport, som består av en lägesbedömning och analys av kvaliteten i de kommunala skolorna och verksamhetsformerna. I rapporten kan du läsa om:  

  • vilka utvecklingssteg som har tagits  
  • hur det går för eleverna att nå målen  
  • vilka dilemman som finns på skolorna  

Vi har även flera samarbeten ihop med olika externa aktörer för att berika skolan för eleverna. Det kan vara samarbeten som till exempel bidrar till att förbättra raster eller att ordna aktiviteter i anslutning till skoldagen. Samarbetet kan ske i form av ett studiebesök på en arbetsplats för att öka elevernas motivation. Det förekommer även samarbeten i form av satsningar för fysisk och psykisk hälsa för eleverna och deras föräldrar. 

Det här är bara några exempel på hur vårt kvalitetsarbete ser ut. Vi har ett pågående kvalitetsarbete eftersom vårt tredje förstärkningsområde är just “Ökad kvalitet i undervisningen för att öka barns och elevers lärande”. Du hittar artiklar inom det här förstärkningsområdet här. 

Hur är det att jobba i våra skolor?

Följ oss i vår podcast

I podcasten "Skolverkstan"  får du lyssna på samtal mellan grundskoledirektören om skolans utmaningar genom samtal om sådant som har betydelse för elever och lärare på riktigt. Podcasten hittar du där poddar finns: The Skolverkstans Podcast

Följ med våra lärare bakom kulisserna

I vloggen "Tillsammans banar vi väg för framtidens skola" kan du följa med våra lärare bakom kulisserna på skolan.


Här hittar du berättelser om hur det är att jobba i våra skolor.

Mötet mellan lärare och elev i centrum

Vi vet att det är i mötet mellan lärare och elev som lärandet sker. Därför är det detta vi i grundskoleförvaltningen fokuserar på. Med skickliga ledare som gör det möjligt för dig att skapa så goda möten som möjligt får du möjligheten  

Läs mer om hur vi jobbar med kvaliteten i skolan.

Jobba hos oss!

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Lediga jobb i grundskoleförvaltningen