Följ oss på vår förändringsresa

Rektor

I grundskoleförvaltningen är du en viktig del i arbetet med att bana väg för framtidens skola, tillsammans med alla andra rektorskollegor i de kommunala skolorna i Göteborg.

Lärare

Genom att arbeta som lärare inom Sveriges största skolförvaltning är du en del av en lärarkår som är stolta över sitt arbete. Du får varje dag chansen att göra skillnad för eleverna i Göteborgs grundskolor och för samhället i stort. Dessutom arbetar alla våra lärare mot ett och samma mål: Att utveckla våra skolor.

Student

Det senaste året har cirka 1200 studenter gjort sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på någon av grundskoleförvaltningens skolor. Du är också välkommen att göra din VFU i våra skolor. Hos oss får du arbeta ihop med kompetenta handledare, och du får chansen att se hur våra olika skolor ser ut.

Tydligare ansvar, styrning och ledning

Ett av våra tre framtagna förstärkningsområden är att skapa ”tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka barn och elevers kunskapsresultat”. Här hittar du artiklar som belyser förstärkningsområdet.

Ökad kvalitet i undervisningen

Skolutvecklingen pågår i vår organisation hela tiden som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Ett av våra tre huvudsakliga förstärkningsområden är att skapa en ”ökad kvalitet i undervisningen för att öka barns och elevers lärande”.

Ökad likvärdighet mellan skolor

Vi har gett oss ut på en resa för att skapa en likvärdig skola för alla elever. Som en av Sveriges största skolförvaltningar har vi bredd, djup och goda möjligheter för våra medarbetare att utvecklas till sin fulla potential.