Foto: Lo Birgersson

Grundskoleförvaltningen

Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för den kommunala grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, förskoleklass och kulturskolan.

Organisation och ledning

Grundskoleförvaltningen består av 138 kommunala grundskolor inklusive grundsärskolor samt kulturskolan. Fler skolor byggs och invigs hösten 2022. Ungefär 47 000 elever har sin dagliga undervisning i grundskolan. Totalt arbetar cirka 9 700 medarbetare inom grundskoleförvaltningen där merparten av de anställda är lärare.

Våra verksamheter

Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i stadens kommunala grundskolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem och kulturskolan. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har runt 10 möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Grundskolenämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen, skollagen och antaget reglemente.

Rektor om rektorsverkstad

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Här kommer vi efter varje tillfälle presentera tre frågor och svar från en av de deltagande rektorerna.

Mötet lärare elev

Här finns länkar till artiklar i vår serie - Mötet mellan lärare och elev. Med artiklarna vill vi visa grundskoleförvaltningens inriktning och de områden som vi vill stärka. De är i huvudsak tre områden: Ökad kvalitet i undervisningen, Tydligare ansvar för att öka elevernas kunskapsresultat och ökad likvärdighet mellan skolor.

Ny skolenhetsorganisation

Här hittar du information om vårt arbete med ny skolenhetsorganisation. Den nya organisationen införs från läsårets start höstterminen 2021.

Projekt i grundskoleförvaltningen

Är du intresserad av att läsa om vilka olika projekt som är på gång på grundskoleförvaltningen? Då har du kommit helt rätt! Här får du en kort introduktion av våra olika projekt. Du får också länkar som leder dig vidare till projektens olika webbplatser.

Grundskoleförvaltningen i sociala medier

Här presenterar vi de plattformar på sociala medier som grundskoleförvaltningen är med och deltar på. Vi har podcast, LinkedIn och YouTube-kanal och inom kort kommer vi att starta en vlogg.

Skolverkstan - en podd om lärande

Skolverkstan är en podd om lärande i skolan i Göteborg där Bengt Randén, direktör på grundskoleförvaltningen, samtalar med olika gäster. Här lyfter vi fram tankar om kvalitet, ansvar, styrning och likvärdighet för att öka elevers lärande.

Så behandlar vi personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att din personliga integritet inte ska kränkas genom behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter på grundskoleförvaltningen utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Aktuellt

 • Lärarna på Nygårdsskolan delar erfarenheter med Barcelona

  Publicerad 17 maj 2022
  Tonåringar är tonåringar vart de än är i Europa! Det skrattas runt bordet på gården på Nygårdsskolan där pedagogerna på skolan delar erfarenheter runt lunchbordet med kollegor från Barcelona. Vårsolen skiner och det rasslar i de nyvakna bambubuskarna.
 • Skapande Skola: där skolan möter kultur

  Publicerad 11 maj 2022
  Alla skolor har ett uppdrag att ha med konst och kultur i sitt arbete med eleverna. Skapande Skola ska fungera som ett tillägg till den konst och kultur som redan finns och ger elever möjlighet att möta mer kulturliv under skoltiden.
 • Specialpedagog Maria ”duschar eleverna med språk”

  Publicerad 4 maj 2022
  Maria Taheri brinner för att stärka elevers läsförmåga. I sitt arbete tar hon hjälp av ett digitalt läsverktyg som analyserar ögonrörelser. — Att lära sig läsa är grunden för all inlärning. För att kunna ge rätt stöd och stimulans gör vi ett digitalt test av läsförmågan hos alla våra elever. Vi kan då lättare identifiera elever som behöver mer stöttning i sin läsning, säger Maria.
 • Viktig kompetens för att leda det goda lärandet

  Publicerad 28 april 2022
  Lärande i praktiken. Som en del av lärarutbildningen ska alla studenter gå på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som är de praktiskt inriktade kurserna i lärarprogrammen. Genom praktikperioderna får blivande lärare möjlighet att använda utbildningens teori i verkligheten. I podden Skolverkstan pratar grundskoledirektör Bengt Randén tillsammans med studenten Olle Cimmerbäck och handledaren Maria Larsson om vad VFU:n betyder för blivande lärare och för skolan.
 • Vklass testas på Landamäreskolan – ”Nu får även fritids glänsa”

  Publicerad 25 april 2022
  I januari började två pilotskolor, Svartedalsskolan och Landamäreskolan, att använda Vklass. Aldijana Alagic är fritidsledare på Landamäreskolan och berättar om sina upplevelser av Vklass. Bland annat menar hon att Vklass bidragit till att stärka fritidsverksamhetens synlighet och inkludering i grundskolan.
 • Nolltolerans mot skojbråk

  Publicerad 30 mars 2022
  På Kvibergsskolan arbetar pedagoger och elever aktivt med jämställdhet och att motverka machokultur, till exempel genom en nolltolerans mot skojbråk. Jennifer, skolkurator och Alexander, socialpedagog tog initiativ till arbetet och vill nu sprida det vidare till andra skolor.
 • Oscar Fredriksskolan och Skutehagsskolan har gått vidare till semifinal i Vi i femman

  Publicerad 25 mars 2022
  Åtta klasser deltog i kvartsfinalerna. Fyra gick vidare till semifinal. Skolorna som har gått vidare till semifinal är Lackarebäcksskolan 5A, Oscar Fredriksskolan 5A, Skutehagsskolan 5C och Vällsjöskolan 5A.
 • Pengarna räcker aldrig riktigt, till allt man vill ha

  Publicerad 25 mars 2022
  Från räkningar till planetens gränser. Privatekonomi är viktigt och det syns bland annat i statistiken som visar att skuldsättningen ökar dramatiskt i åldrarna 18–25 år. Många unga hamnar i skuldfällan idag. Podden Skolverkstan gästas av hem- och konsumentkunskapsläraren Sara Nordlund som ser ett ökat intresse för frågor om hur eleverna ska hantera sin ekonomi.
 • Låt eleverna skriva fritt utan rätt eller fel

  Publicerad 14 mars 2022
  När eleverna får skriva fritt, då blir inte skrivandet ”farligt”. Och det är viktigare att eleverna skriver än att de skriver allt rätt. Det gäller bara att låta dem få ur sig texter. Karin Wickelgren är förstelärare i svenska på Frejaskolan i Västra Frölunda och har tydliga verktyg för att få eleverna att skriva.
 • Hon lär eleverna att se sin egen kunskap

  Publicerad 1 mars 2022
  — Det är fantastiskt när eleverna får syn på sin egen kunskap – genom att jag ställer rätt frågor. Sättet att arbeta i ULAN-projektet gör att eleverna kan visa de förkunskaper eller erfarenheter de har med sig, säger Karin Nyberg.
 • Utvecklande mötesplatser stärker grundsärskolan

  Publicerad 24 februari 2022
  Utbyte och likvärdighet. De senaste åren har lärare från grundsärskolorna i Göteborgs Stad träffats för att inspirera varandra och lära av varandras arbetssätt för att öka kvaliteten och likvärdigheten i elevernas undervisning. I podden Skolverkstan diskuteras hur detta och andra åtgärder kan stärka grundsärskolan.
 • Elever skapar framtidens lekplatser

  Publicerad 21 februari 2022
  Just nu har du möjlighet att ta del av bidragen till tekniktävlingen ”Framtidens lekplats”. Elever på skolor i Göteborgs Stad har skapat flera av bidragen. Till och med 25 februari går det att se bidragen på flera platser i Göteborg. Det går även att titta på utställningen digitalt.
 • Värsta bästa skolan - Elever i "förorten" tycker om sin skola

  Publicerad 26 januari 2022
  Elever i förorten tycker om sin skola och uppskattar utbildning. De beskriver en stark tillhörighet till skolan, samtidigt som de är kritiska till hur skolan oftast framställs i media. I ett nytt avsnitt av podden Skolverkstan möter grundskoledirektör Bengt Randén forskaren Jonas Lindbäck som undersökt hur högstadieelever i ett av Göteborgs socioekonomiskt utsatta område själva ser på sin skolgång.
 • ABC föräldraträffar ger barnfamiljer stöd i vardagen

  Publicerad 21 januari 2022
  Göteborgs Stad ger olika slags stöd till föräldrar och andra viktiga vuxna. Ett exempel är ABC föräldraträffar där fokus är att ge stöd och hjälp i föräldrarollen.
 • Fritidshemmet på Sisjöskolan utvärderar verksamheten hela tiden

  Publicerad 13 januari 2022
  När ”Feliz Navidad” låter på Sisjöskolans gård springer alla eleverna till leksaksboden. För de vet att nu blir det julkalender – och roligt. Men de vet inte vilket arbete som ligger bakom för att aktiviteten kring ”Julkalendern” ska fungera. Efter en enkel utvärdering vet alla de som arbetar i fritidshemmet hur de ska göra. För de utvärderar verksamheten hela tiden.
 • Elever uppträdde med egna dikter

  Publicerad 17 december 2021
  Det är samling i gymnastiksalen som idag är scen och salong. Redan när de första tonerna slås an så är eleverna med. De kan alla texter och melodier och de sjunger med. De märks att de tränat flitigt på alla sånger under höstterminen.
 • ”Det enda yrket där jag har fått applåder när jag kommit tillbaka efter att ha varit sjuk”

  Publicerad 16 december 2021
  Om fler valde karriärväg som Angelica Lundin skulle skolans stora utmaning med kompetensförsörjning snart vara löst. I podden Skolverkstan berättar hon om resan från kemiforskningen via läraryrket till sin nya roll som skolledare på Ryaskolan.
 • Vi höjer elevpengen med 3,5%

  Publicerad 7 december 2021
  Politikerna i kommunfullmäktige har bestämt att grundskoleförvaltningen får 8,9 miljarder kronor nästa år. Nu har politikerna i grundskolenämnden bestämt vad de 8,9 miljarderna ska användas till.
 • Vårdnadshavarna är med i Anna Elias undervisning

  Publicerad 3 december 2021
  Anna Elias vill arbeta med ”öppen dörr” till klassrummet så att vårdnadshavare kan komma på besök. Hon börjar samarbetet så snart som möjligt efter skolans start. Det är viktigt för att eleverna ska känna lust att lära sig. I dag handlar arbetspasset om att läsa och skriva.
 • Den lilla skolan mitt i stan

  Publicerad 2 december 2021
  Det märks att rektorn och lärarna är stolta över sin skola. Den lilla byskolan mitt i stan. Ända sedan starten 1991 har de firat var tionde eller femtonde år. Eller som nu att Gustaviskolan funnits i 30 år. Inför varje firande så har eleverna varit med och skapat ett fint textilverk och så har de gjort även den här gången. Verket består av tygbitar som eleverna har skapat själva och som sedan fogats ihop till en stor väggbonad.
 • Cristina Kullberg på Långmosseskolan får årets Pennsvärd

  Publicerad 29 november 2021
  — Eleverna ska lära sig samarbeta, våga ifrågasätta och säga vad de tycker och tänker. De ska tro att de kan påverka. För att kunna påverka måste man ge eleverna verktyg för att kunna bygga det svenska språket både skriftligt och muntligt, säger Cristina Kullberg. Den 30 november får hon ta emot Pennsvärdet för sitt arbete.
 • Skolan en positiv kraft i ett områdes utveckling

  Publicerad 25 november 2021
  Skolan har en stor betydelse i barns liv, men är långt ifrån den enda spelaren. Samarbete mellan skola, socialtjänst, föreningar med flera är ofta avgörande. Hur skolan kan arbeta för att vara en positiv kraft i det arbetet diskuteras i senaste poddavsnittet av Skolverkstan med Monzer El-Sabini, rektor på Bergsjöskolan och Eva Looström, processledare på Lövgärdesskolan. Båda arbetar aktivt med områdesutveckling kring sina skolor. Ett arbete som är särskilt viktigt i utsatta områden, där skyddsnäten runt varje elev är glesare.
 • Gamlestadsskolan 100 år: Vaddå 1900-tal?

  Publicerad 23 november 2021
  Flickorna i klassen blev inte straffade. De skulle vara ”duktiga och snälla” - och det var de. Men pojkarna kunde bli dragna i örat eller i håret ovanför örat där det gjorde ont. Eleverna på Gamlestadsskolan ställde frågor till en elev som gick på skolan 1953-54 i samband med att skolan fyllde 100.
 • Läsårstiderna för läsåret 2022/2023 klara

  Publicerad 18 november 2021
  Nu är det klart vilka dagar eleverna i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska gå i de kommunala skolorna nästa läsår.
 • Så går det för kvaliteten i skolorna

  Publicerad 17 november 2021
  Nu är kvalitetsrapporten för läsåret 2020/2021 klar. Flickorna har fortsatt bättre kunskapsresultat än pojkarna. Eleverna upplever studieron som generellt bättre. Samarbetet mellan professionerna på skolorna ökar.
 • Samverkan mellan skola och hem

  Publicerad 10 november 2021
  Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om en riktlinje som är tänkt att vara ett stöd i kontakten mellan skolan och hemmet. Från och med januari nästa år är det upp till skolorna att jobba med riktlinjen på den egna skolan.
 • Monzer El-Sabini vann pris för ”Årets insats” på Framtidsgalan

  Publicerad 9 november 2021
  Monzer El-Sabini, rektor på Bergsjöskolan vann pris för ”Årets insats” på framtidsgalan som hölls i Stockholm idag. — Strålande, jätteroligt och välförtjänt, säger Peter Johansson, utbildningschef i Nordost
 • Elevers röster viktiga när vi bygger skolor

  Publicerad 8 november 2021
  Grundskoleförvaltningen arbetar med att öka elevers och vårdnadshavares delaktighet och inflytande i skolan. Sen hösten 2020 arbetar vi med att utveckla elevers delaktighet när skolorna byggs om och byggs till. Eleverna är nu mer delaktiga i planering och utformning.
 • Läxhjälpare gör skillnad på Ryaskolan

  Publicerad 3 november 2021
  - Jag frågade Noah hur det hade gått på provet om andra världskriget. Eleven svarade att det hade gått jättebra eftersom hen kom ihåg så mycket med hjälp av tankekartan som vi gjorde tillsammans, berättar Sejla Islami, Läxhjälpare på Ryaskolan.
 • Lillebyskolans skolkök uppmärksammas för att vara klimatsmarta

  Publicerad 1 november 2021
  Lillebyskolans skolkök är nominerat till årets klimatkök i White Guide Junior. Skälet är deras arbete med fokus på matens påverkan på miljön och deras arbete för att minska svinnet. Tävlingen avgörs den 3 november.