Foto: Lo Birgersson

Grundskoleförvaltningen

Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för den kommunala grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, förskoleklass och kulturskolan.

Organisation och ledning

Grundskoleförvaltningen driver kommunala grundskolor, grundsärskola, fritidshem samt kulturskola. Ungefär 47 000 elever får varje dag undervisning i grundskolan och i Göteborgs Stad finns det cirka 138 kommunala grundskolor. Totalt arbetar cirka 9 700 medarbetare inom grundskoleförvaltningen där merparten av de anställda är lärare.

Våra verksamheter

Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i stadens kommunala grundskolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem och kulturskolan. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Grundskolenämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har runt 10 möten per år. Grundskolenämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Grundskolenämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen, skollagen och antaget reglemente.

Rektor om rektorsverkstad

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Här kommer vi efter varje tillfälle presentera tre frågor och svar från en av de deltagande rektorerna.

Mötet lärare elev

Här finns länkar till artiklar i vår serie - Mötet mellan lärare och elev. Med artiklarna vill vi visa grundskoleförvaltningens inriktning och de områden som vi vill stärka. De är i huvudsak tre områden: Ökad kvalitet i undervisningen, Tydligare ansvar för att öka elevernas kunskapsresultat och ökad likvärdighet mellan skolor.

Ny skolenhetsorganisation

Här hittar du information om vårt arbete med ny skolenhetsorganisation. Den nya organisationen införs från läsårets start höstterminen 2021.

Projekt i grundskoleförvaltningen

Är du intresserad av att läsa om vilka olika projekt som är på gång på grundskoleförvaltningen? Då har du kommit helt rätt! Här får du en kort introduktion av våra olika projekt. Du får också länkar som leder dig vidare till projektens olika webbplatser.

Grundskoleförvaltningen i sociala medier

Här presenterar vi de plattformar på sociala medier som grundskoleförvaltningen är med och deltar på. Vi har podcast, LinkedIn och YouTube-kanal och inom kort kommer vi att starta en vlogg.

Skolverkstan - en podd om lärande

Skolverkstan är en podd om lärande i skolan i Göteborg där Bengt Randén, direktör på grundskoleförvaltningen, samtalar med olika gäster. Här lyfter vi fram tankar om kvalitet, ansvar, styrning och likvärdighet för att öka elevers lärande.

Så behandlar vi personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att din personliga integritet inte ska kränkas genom behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter på grundskoleförvaltningen utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Aktuellt

 • Elever firade vegetariska världsdagen

  Publicerad 4 oktober 2022
  Vegetarisk mat innehåller ofta grönsaker, baljväxter, fröer och oljor. Något som de flesta av oss behöver äta mer av. — Vi vill inspirera eleverna att smaka nya vegetariska rätter och att prata om fördelarna med att välja vegetariskt, säger Anna Skogberg, verksamhetsutvecklare inom område Måltid på Göteborgs grundskoleförvaltning.
 • Caroline Hatcher på Ryaskolan får Pennsvärdet

  Publicerad 30 september 2022
  Caroline Hatcher är lärare på Ryaskolan i Biskopsgården. Hon vet hur man väcker sina elevers kreativitet och vilja att lära sig. Hon är en förebild för både lärare och elever. För Carolines engagemang och inspirerande arbete får hon årets ”Pennsvärdet” som delas ut av Berättarministeriet.
 • Att ställa möjliga krav på elever är att bry sig på riktigt

  Publicerad 27 september 2022
  Forskning visar att lärare som skapar ett positivt klimat i klassrummet där tiden på lektionerna så mycket som möjligt används till lärande och reflektion är mest framgångsrika. Det som är allra viktigast, enligt forskarna, är att skapa en relation till eleverna. Just så arbetar Anders Hjälmered på Kärralundsskolan. - En framgångsfaktor är att stötta elever på alla nivåer med lämpliga utmaningar för varje elev, säger Anders.
 • Elever målar sig in i svenska språket

  Publicerad 20 september 2022
  Ett svallande blått hav omger en ö full av aktiviteter. Tavlan är nästan en exakt kopia av Donsö. Elever från Ukraina gjorde tavlan under sina lektioner i svenska. – Språket tränas under tiden som eleverna är kreativa, säger Maria Lidman, lärare i svenska som andra språk på Donsö skola.
 • Ökad kunskap om nationella minoriteter ökar tryggheten

  Publicerad 19 september 2022
  Vi behöver öka kunskapen om våra nationella minoriteter för att bättre förstå de problem som ibland uppstår. Det är viktigt för ökad trygghet för både vårdnadshavare och elever på skolorna, inledde Peter Johansson utbildningschef Nordost, temadagen om Romsk inkludering.
 • Gårdstensskolan satsar på Skolvalet och Ungdomsfullmäktige

  Publicerad 7 september 2022
  I förra veckan var det skolval på Gårdstensskolan. Alla elever i årskurs 6-9 deltog. "Vi vill skapa intresse för demokrati och politik och visa för eleverna hur de kan påverka samhället. Samtidigt vill vi visa hur ett val går till", berättar Alfred Zakrisson, biträdande rektor på Gårdstensskolan.
 • Kulturskolan sätter tonen på kulturkalaset

  Publicerad 2 september 2022
  Årets kulturkalas i Göteborg startade på bästa sätt med musik, sång och kreativt skapande med Kulturskolan i Slottsskogen.
 • Ny lärplattform för skolorna i Göteborg – Pilotskolan Svartedalsskolan har tyckt till

  Publicerad 29 augusti 2022
  ”Här är platsen där de digitala kanalerna pratar med varandra”. Så beskriver Frida Hellgren Kesti den nya digitala lärplattformen Vklass. Hon är biträdande rektor på Svartedalsskolan som är en av två pilotskolor i grundskolan som testat plattformen. Vklass införs nu på alla kommunala grund- och gymnasieskolor i Göteborg.
 • Det finns plats för alla elever från Römosseskolorna

  Publicerad 19 augusti 2022
  Grundskoleförvaltningen har sedan juni tagit emot 123 ansökningar från elever från Römosseskolorna. Alla får plats på en kommunal skola.
 • Lundenskolans kök lagar 3 600 portioner till hungriga fotbollsspelare varje dag

  Publicerad 21 juli 2022
  Det är färgrikt i Lundenskolans matsal. Röda, gröna och randiga lag sitter i grupper och äter kycklinggryta. Peter Skånberg arbetar i Lundenskolans skolrestaurang, men hoppar nu in och arbetar under de stora cuperna. ”Det är god mat”, förklarar William från Hamburg i sin randiga fotbollströja.
 • Det ska vara roligt och bra att bo på våra skolor under Gothia Cup

  Publicerad 19 juli 2022
  Gothia Cup är åter i staden. Det betyder att några måste arbeta även under sommaren då de flesta av oss andra har semester. Många av de nästa 37 000 spelarna bor i stadens skolor.
 • Skolinspektionens utredning av olyckan på Sjumilaskolan är klar

  Publicerad 29 juni 2022
  Skolinspektionen ger i sin rapport Göteborgs Stad kritik när det gäller ansvaret för tillsynen av eleverna på skolan.
 • Lågt valdeltagande till Ungdomsfullmäktige

  Publicerad 21 juni 2022
  Enklare att rösta och kandidera digitalt. Rösta under skoltid och mer stöd till skolor. Det är några förslag för att öka valdeltagandet till Göteborgs Stads Ungdomsfullmäktige som presenteras i en ny rapport från grundskoleförvaltningen.
 • Ny organisation för grundskolorna ska ge bättre stöd i undervisningen

  Publicerad 16 juni 2022
  Sedan 2020 arbetar grundskoleförvaltningen med att utveckla organisationen för de kommunala grundskolorna i Göteborgs Stad. Just nu är fokus på elever som har behov av extra stöd i undervisningen.
 • Hisingens elever uppträdde på GöteborgsOperan i Tvåornas kör

  Publicerad 16 juni 2022
  Under läsåret har cirka 300 elever på Hisingen i årskurs två tränat på sång och dans inför Tvåornas kör. Den tredje juni fick de äntligen kliva upp på GöteborgsOperans stora scen och sjunga tillsammans.
 • Ta en RISK och pröva något nytt på Lövgärdesskolan

  Publicerad 16 juni 2022
  — De praktiska och estetiska ämnena är ju det som gör livet värt att leva, skrattar Sanna-Maria Cacatian och låser upp en dörr. Dagen handlar om dans, musik, mat eller rörelse — alltså om skapande och kreativitet.
 • Grundskoleförvaltningens granskning av olycka på en skolgård är nu klar

  Publicerad 10 juni 2022
  Grundskoleförvaltningens egen granskning av olyckan när en elev trillade från en klippa på en skolgård på Hisingen är nu klar.
 • Sång och dans på fritidshemmet när eleverna övar inför musikalen

  Publicerad 8 juni 2022
  Eleverna sjunger taktfast ”blinka lilla stjärna där”. Med betoning på varje ord - stackato. Pontus Bertling musiklärare på Gamlestadsskolan hjälper musikalkören med elever från förskoleklass till årskurs 2 att värma upp rösterna inför dagens repetition. För om en vecka ska de spela upp sin musikal för elever och föräldrar.
 • Dialog om stöd i undervisningen

  Publicerad 2 juni 2022
  Tillgänglig lärmiljö där alla elever kommer till sin rätt. Under våren har politiker i grundskolenämnden, vårdnadshavare, elever och medarbetare i grundskoleförvaltningen haft en dialog om stöd i undervisningen.
 • Biblioteksverksamheten på Donsö och Styrsö förändras med start i sommar

  Publicerad 1 juni 2022
  Med start i sommar förstärks Styrsö bibliotek med resurser från Donsö bibliotek, som flyttar ut ur sina nuvarande lokaler på Donsöskolan. Skolan kommer istället att bygga upp ett skolbibliotek för eleverna.
 • Grundskoleförvaltningens omvärldsanalys och verksamhetsnomineringar inför budgetåret 2023

  Publicerad 31 maj 2022
  I Göteborgs Stad spänner budgetprocessen över hela kalenderåret. Alla nämnder i staden ska ta fram verksamhetsnomineringar inför stadens budgetarbete. I verksamhetsnomineringarna finns det som grundskolenämnden anser vara det viktigaste för budgetprocessen i staden att ta hänsyn till inför nästa år. Verksamhetsnomineringarna beslutades av grundskolenämnden i mars. Därefter överlämnades de som ett underlag för Göteborgs Stads budgetprocess. I samband med att vi inom grundskoleförvaltningen tar fram våra verksamhetsnomineringar tar vi också fram en nuläges- och omvärldsanalys. Den fungerar som ett underlag för verksamhetsnomineringarna.
 • När eleverna blir lärare för en dag

  Publicerad 31 maj 2022
  På Nygårdsskolan håller några elever från årskurs fem en lektion för lågstadiet. De berättar om näringskedjan i havet och vad som händer när det blir obalans. Lektionen är en del av skolans arbete med naturvetenskap och hållbar utveckling. Och en del av programmet ”Globala målen i skolan”.
 • Uppskattat närvaroarbete på Frölundaskolan

  Publicerad 24 maj 2022
  På Frölundaskolan arbetar familjestödjare för att hjälpa till att hitta orsaker till frånvaro och erbjuda stöd. Elever med hög frånvaro riskerar att inte nå upp till kunskapskraven och det har inverkan på deras framtid.
 • En lektion eleverna kommer ihåg

  Publicerad 20 maj 2022
  — Ett levande klassrum är mycket roligare än den vanliga undervisningen, säger David Geiser Mellkvist. Han är på väg mellan två av många grupper i klassrummet där hans högstadieelever och vuxna elever som läser svenska för invandrare, SFI, sitter och samtalar. Det är onsdag förmiddag på Önneredsskolan
 • Lärarna på Nygårdsskolan delar erfarenheter med Barcelona

  Publicerad 17 maj 2022
  Tonåringar är tonåringar vart de än är i Europa! Det skrattas runt bordet på gården på Nygårdsskolan där pedagogerna på skolan delar erfarenheter runt lunchbordet med kollegor från Barcelona. Vårsolen skiner och det rasslar i de nyvakna bambubuskarna.
 • Specialpedagog Maria ”duschar eleverna med språk”

  Publicerad 4 maj 2022
  Maria Taheri brinner för att stärka elevers läsförmåga. I sitt arbete tar hon hjälp av ett digitalt läsverktyg som analyserar ögonrörelser. — Att lära sig läsa är grunden för all inlärning. För att kunna ge rätt stöd och stimulans gör vi ett digitalt test av läsförmågan hos alla våra elever. Vi kan då lättare identifiera elever som behöver mer stöttning i sin läsning, säger Maria.
 • Viktig kompetens för att leda det goda lärandet

  Publicerad 28 april 2022
  Lärande i praktiken. Som en del av lärarutbildningen ska alla studenter gå på verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som är de praktiskt inriktade kurserna i lärarprogrammen. Genom praktikperioderna får blivande lärare möjlighet att använda utbildningens teori i verkligheten. I podden Skolverkstan pratar grundskoledirektör Bengt Randén tillsammans med studenten Olle Cimmerbäck och handledaren Maria Larsson om vad VFU:n betyder för blivande lärare och för skolan.
 • Vklass testas på Landamäreskolan – ”Nu får även fritids glänsa”

  Publicerad 25 april 2022
  I januari började två pilotskolor, Svartedalsskolan och Landamäreskolan, att använda Vklass. Aldijana Alagic är fritidsledare på Landamäreskolan och berättar om sina upplevelser av Vklass. Bland annat menar hon att Vklass bidragit till att stärka fritidsverksamhetens synlighet och inkludering i grundskolan.
 • Nolltolerans mot skojbråk

  Publicerad 30 mars 2022
  På Kvibergsskolan arbetar pedagoger och elever aktivt med jämställdhet och att motverka machokultur, till exempel genom en nolltolerans mot skojbråk. Jennifer, skolkurator och Alexander, socialpedagog tog initiativ till arbetet och vill nu sprida det vidare till andra skolor.
 • Oscar Fredriksskolan och Skutehagsskolan har gått vidare till semifinal i Vi i femman

  Publicerad 25 mars 2022
  Åtta klasser deltog i kvartsfinalerna. Fyra gick vidare till semifinal. Skolorna som har gått vidare till semifinal är Lackarebäcksskolan 5A, Oscar Fredriksskolan 5A, Skutehagsskolan 5C och Vällsjöskolan 5A.