Mötestider i nämnden för kretslopp och vatten

Här hittar du Kretslopp och vattennämndens sammanträdestider för år 2022.

Sista mötet år 2021 är på onsdag 8 december.

År 2022 har nämnden möte:

 • Onsdagen 19 januari
 • Torsdagen 10 februari
 • Onsdagen 16 mars
 • Onsdagen 20 april
 • Onsdagen 18 maj
 • Onsdagen 15 juni
 • Onsdagen 24 augusti
 • Onsdagen 21 september
 • Onsdagen 19 oktober
 • Onsdagen 16 november
 • Torsdagen den 8 december

Mötena börjar kl 16.