Möt medarbetare på Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten finns till för göteborgarna och hos oss arbetar både elektriker, rörläggare, IT-tekniker, processledare, kundsamordnare och ingenjörer med att tillsammans se till att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar. Här berättar några av våra medarbetare om hur det är att jobba på Kretslopp och vatten.

Ingenjörer

Kretslopp och vatten är en ingenjörstät förvaltning. De flesta arbetar på avdelningen Utveckling och projekt som ansvarar för utredningar, utvecklingsprojekt, investeringsprojekt och planerat underhåll som stödjer vattenproduktionen, distributionen av dricksvatten, avledningen av spill- och dagvatten och insamlingen och behandlingen av avfall. Men även på avdelningarna Avfall, Ledningsnät och Dricksvattenproduktion arbetar många av våra ingenjörer.

Elingenjörer

El-enheten på Kretslopp och vatten ansvarar för drift och underhåll av elanläggningar på vattenverken i Alelyckan och Lackarebäck. Här arbetar elingenjörer och elektriker i nära samarbete.

Rörläggare

I Göteborg finns 176 mil dricksvattenledning och 250 mil avloppsledningsnät. 16 rörläggarlag, där varje lag består av två rörläggare och en grävmaskinist, arbetar med reparationer av rörbrott och ny- och ombyggnad av VA-ledningar och anläggningar på både dricksvattennätet och avloppsnätet.

Drifttekniker

Avdelningen Ledningsnät ansvarar för distribution av dricksvatten från våra två vattenverk Alelyckan och Lackarebäck till kunder och brukare samt avledning av avloppsvatten till Gryaab för rening. Som drifttekniker hos oss kan du arbeta både med vattenledningsnätet och avloppsnätet.

Elektriker

Kretslopp och vattens elektriker har viktiga och ansvarsfulla uppgifter både på ledningsnätet och i dricksvattenproduktionen. El-enheten på ledningsnätsavdelningen arbetar bland annat med elektriska arbeten i våra anläggningar, exempelvis pumpstationer och reservoarer. El-enheten på vår avdelning för dricksvattenproduktion ansvarar för drift och underhåll av elanläggningar på våra två vattenverk, Alelyckan och Lackarebäck.

Chef

Som chef företräder du oss som arbetsgivare och förvaltning och har ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom uppdraget. Genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för medarbetarna att bidra till verksamhetsmålet, som är att se till att stadens vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering fungerar. Du har stöd av dina chefskollegor i ledningsgruppen och av specialister inom HR, ekonomi, IT, kommunikation och kansli. Du får möjlighet till personlig utveckling och bra balans mellan jobb och fritid.