Organisation och ledning i förvaltningen för inköp och upphandling

Förvaltningen för inköp och upphandling är Göteborgs Stads inköpscentral och strategiska resurs i upphandlingsfrågor. Förvaltningen har 80 anställda som samordnar och följer upp Göteborgs Stads gemensamma inköp av varor och tjänster med målet att bidra till ett hållbart samhälle för göteborgaren.


Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen leds av förvaltningsdirektören och består av avdelningscheferna med flera. Här hittar du avdelningschefernas kontaktuppgifter.

Henrik Karlsson, direktör
Telefon: 031-366 37 01
E-post: henrik.karlsson@ink.goteborg.se

Iqbal Musaji, upphandlingschef
Telefon: 031-366 37 05   
E-post: iqbalhussein.taherali.musaji@ink.goteborg.se

Susanne Fägersten Sabel, avdelningschef kund och tjänstedialog
Telefon: 031-366 37 35
E-post: susanne.sabel@ink.goteborg.se 

Linda Nilsson, chef hållbarhet
Telefon: 031-366 37 16
E-post: linda.nilsson@ink.goteborg.se

Åsa Bergman, chef inköpsstrategi
Telefon: 031-366 37 99
E-post: asa.bergman@ink.goteborg.se

Carin Bergdahl, chef verksamhetsstöd
Telefon: 031-366 37 50 
E-post: carin.bergdahl@ink.goteborg.se